Hva er et webhotell?

Hva er et webhotell?2016-07-07T09:52:59+00:00

Et webhotell er det norske ordet for web hosting. Et uttrykk som defineres av Wikipedia som:

“A web hosting service is a type of Internet hosting service that allows individuals and organizations to make their own website accessible via the World Wide Web. Web hosts are companies that provide space on a server they own or lease for use by their clients as well as providing Internet connectivity, typically in a data center.”.

På godt norsk er et webhotell:

en tjeneste som innebærer at du leier plass på en serverplattform som gir deg tilgang til en webserver til dine hjemmesider, en ftp-server for dine ftp-kontoer, en mailserver for dine e-postadresser, en database server for dine databaser og så videre.

Hvilke tjenester som inngår i en webhotell pakke varierer fra leverandør til leverandør, plattform og en rekke andre faktorer.

Webhotell plattformer

Generelt skiller vi mellom to ulike webhotell plattformer:

  • Linux webhotell – servere som kjører med et Linux operativsystem med Apache webserver
  • Windows webhotell – servere som kjører med Windos som operativsystem med IIS webserver.

Forskjellen mellom et Linux og Windows webhotell kan forklares slik:

– Mens et Linux webhotell benytter et Linux basert operativsystem og Apache webserver, benytter et Windows webhotell operativssystemet Windows 2012 og IIS webserver.

Har du et Windows webhotell kan du dermed kjøre nettsider som er utviklet med bruk av Microsoft sine teknologier, f.eks. Silverlight, ASP (active server pages), ASP.NET, MS Access og MS SQL. Disse teknologiene kan ikke benyttes på et Linux webhotell.

Delte ressurser

Når du leier et webhotell får du ikke tilgang til egne servere som er dedikert domenets tjenester. Leier du et webhotell blir du plassert på en serverplattform som du deler med flere hundre andre domener med nettsider, eposttjenester osv.

Fordelen med et webhotell er at du sparer store beløp ved at kostnadene blir delt på et stort antall brukere istedenfor at du selv skal bære alle kostnadene. Dernest slipper du alt ansvar for drift, vedlikehold og feilsøking av serverplattformen. Leier du et webhotell er dette webhotell leverandørens ansvar – ikke ditt.  

Linux webhotell

Et Linux webhotell er en server som har et Linux basert operativsystem.

På et Linux webhotell er det mulig å benytte alle Internett teknologier, bortsett fra ASP, ASP.NET, MS Access og MS SQL, som er Microsofts egne teknologier. Disse teknologiene krever en Windows server som benytter en IIS – Internet Information Services som web server.

Grunnen til at mange elsker denne plattformen skyldes ikke bare at den er den mest stabile og lettkjørte plattformen (gir deg mest datakraft tilbake for pengene). Mange velger denne plattformen på grunn av det store mangfold av gratis programvare som du kan implementere i nettsidene dine.

Hvis du snakker med et Fortune 500 selskap, vil de fortelle deg at Linux kjører alt hos dem. Operativsystemet har blitt så dominerende de siste ti årene at det er blitt selve fundamentet for databehandling på tvers av geografiske områder, markeder og bransjer. Det er ingen tilfeldighet at militæret, verdens eneste romstasjon og byen Munchen i Tyskland nylig valgte å gå for Linux som sitt operativsystem.

Ser vi på verdens Top500 supercomputer list for Juni 2013, kjørte 476 av de 500 raskeste “superdatamaskinene” i verden på Linux. De første 44 supermaskinene på listen var alle Linux maskiner. Noe som sier litt om hvor raske og pålitelige disse systemene er.  

Windows webhotell

Et Windows webhotell er en server som benytter en server versjon av operativsystemet Windows, og Internet Information Services (ISS) som webserver. Dette gjør det mulig å kjøre Microsoft sine egne patenterte teknologier som kun kan kjøres på en Windows Server. Disse teknologiene er:

  • ASP (Active Server Pages)
  • ASP.NET (.NET frameword)
  • MS Access
  • MS SQL
  • Silverlight

Idag benytter kun rundt 15% av verdens nettsteder denne serverplattformen. Noe som skyldes flere forhold. De viktigste grunnene er:

  • Windows er et lisensbelagt operativsystem, hvor lisensen er relativ kostbar i forhold til andre operativsystemer
  • Windows er ikke en åpen kildekode, noe som gjør det vanskelig å tilpasse og videreutvikle systemet til egne behov.
  • Windows er et integrert system hvor en vanlig bruker kun benytter rundt 5% av systemets funksjoner. Noe som gjør systemet både kompleks og unødvendig tungt, da 95% av ressursene systemet laster ikke er i bruk.

Resultatet av ovenstående forhold er dårligere  brukervennlighet, fleksibiliteten, skalerbarheten, stabiliteten, sikkerheten og hastighet enn de Linux baserte systemene.

Ingen av de 100 raskeste superdatamaskinene i verden er en Windows server. På listen over de 500 raskeste superdatamaskinene i verden kom den første Windows serveren på en 187 plass i verden, og den kjørte en Windows High Performance Computing (HPC) 2008 versjon av Windows Server.

Vi anbefaler kun Windows webhotell til dem som er avhengig av Microsoft sine webteknologier.