Bytt eierskap på domene / oppdater whois

Bytt eierskap på domene / oppdater whois 2018-06-08T19:29:06+00:00

Hvis du har et domene liggende hos OnNet AS kan du benytte denne siden for å bytte eierskap på dette domene.

For å kunne bytte eierskap på et domene må eierskap overføringen gjelde et domene du eier personlig eller som du er legal-c for på vegne av det selskapet som eier domene. Angi under om dette er et domene du personlig eier eller er legal-c for.

Krav til eierskap overføring av .no-domener

Skal du bytte eierskap for et .no domene må den nye eieren først fylle ut et nytt elektronisk egenerklæring som sendes på e-post til post@www.onnet.no. Egenerklæringskjemaet finner du her: https://www.onnet.no/norid. Når dette er gjort kan du fylle ut skjemaet under.

Gjelder eierskap overføringen et internasjonalt domene (f.eks. et .com-domene) trenger den nye eieren ikke å gjøre noe som helst.

Hvor lang tid tar det?

Eierskap overføringen er normalt gjennomført innen 24 timer etter at vi har mottatt denne bestillingen og evt. egenerklæringen som kreves for å iverksette eierskap overføringen. Forutsatt at bestillingen gjøres på en virkedag (mandag-fredag) og ikke i helgen.

Berører ikke selve kundeforholdet

Ved å endre eierskapet på et domene i who-is databasen endres ikke selve kundeforholdet hos OnNet AS. Det vil si at det fortsatt er du som står ansvarlig for betalingen av alle tjenestene som er knyttet til domene. Ønsker du å bytte fakturamottaker for domene og tjenestene til domene trenger du ikke å endre eierforholdet i who-is databasen. Det holder da å sende en e-post med den nye eieren til efaktura@www.onnet.no som gratis vil bytte fakturamottakeren ved forespørsel.

Hva koster det å bytte eier i who-is databasen?

Kostnadene knyttet til å bytte eier på et domene i who-is databasen er:

Bytte av eierskap – kr. 248.-
Ekspedisjonavgift – kr. 50.-               
SUM TOTALT – kr. 298.- (eksl. mva)

Når eierskap overføringen er gjennomført vil du motta en efaktura fra oss med 10 dagers betalingsfrist.

Bestill bytte av eierskapWHO-ISHva er WHO-IS?Hvordan tolke oppslaget?Endre WHOIS

Domene:

Eierforhold:

Jeg eier personlig dette domeneJeg er legal-c for dette domene

Dagens eier er (må stemme med who-is databasen):

Klikk på fanen "WHO-IS over og slå opp de eksisterende opplysningene om ditt domene hvis du er usikker.

Registrant (rettmessig eier):

Legal-c (fullmektig for domene på vegne av et selskap):

Organisasjonsnummer eller PID-kode for private domener (gjelder bare .no-domener):

Overførseldato:

Hvilken dato skal eierskap overføringen gjelde fra?

Ny eier:

Firmanavn/Personlig navn

Organisasjonsnummer (gjelder bare .no):

Postadresse:

Postnr og -sted:

Legal-C for ny eier (hvis eieren er et firma):

Telefon:

Epost:

Hvem bestiller eierskap overføringen?

For at bestillingen skal bli tatt til følge må navnet, e-postadressen og passordet til KundeWeb som du oppgir under stemme med dataene som er registrert som kontaktperson, kontakt e-postadresse i vår KundeWeb og passordet for innlogging til vår KundeWeb (https://www.onnet.no/loginn/) må være riktig.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Passord til KundeWeb (obligatorisk)

Hva er WHO-IS databasen?

whois databasen

WHO-IS databasen er den ofisielle databasen som viser hvem som eier et domene, hvem som er juridisk kontaktperson og hvordan man kommer i kontakt med eieren og den juridiske kontaktpersonen for domene.

Norid og andre TLD bruker WHO-IS databasen til å kommunisere med eierne av domenene ved behov, og det er ditt ansvar å holde WHO-IS informasjonen oppdatert med korrekt informasjon til enhver tid.

For internasjonale domener har denne databasen liten betydning, men for de nasjonale TDL som .no og .dk er det viktig at du ligger inne med korrekt informasjon i WHO-IS databasen.

Enkelte SSL og e-handelsleverandører krever at domenet er registrert på korrekt selskapsnavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse i WHO-IS databasen for å kunne bestille deres løsninger.

For Internasjonale domener er det viktig at du ligger inne med korrekt e-postadresse for administrativ kontakt i WHO-IS databasen for å kunne flytte et domene fra en registrar til en annen.

Mange spammere bruker dessverre WHO-IS databasen til å samle inn e-postadresser som de kan sende SPAM til.

Hvilken WHO-IS informasjon er registrert om et domene?

Who-is databasen inneholder følgende opplysninger, hvilke kan variere noe fra topp-domene til topp-domene, men de vanligste topp-domenene gir opplysninger om:

  • Registrant (eier av domene)
  • Adressen til eksisterende eier
  • Postnr og -sted til eksisterende eier
  • Telefon og/eller telefaksnummer til eksisterende eier
  • E-postadressen til eksisterende eier
  • Kontaktperson hos eksisterende eier
  • Navnetjenerne domene benytter
  • Når domene ble registrert og når det løper ut, hvis domene må fornyes regelmessig
  • Dato for siste endring i who-is databasen

 

Hva betyr dataene mitt WHO-IS oppslag for et .no domene viser?

Hvis du gjør et WHO-IS oppslag på et .no domene, vil du få et resultat som ser slik ut:

Domain Information
Domain Name…………….: onnet.no
Organization Handle……..: OA356O-NORID
Registrar Handle………..: REG560-NORID
Legal-c Handle………….: KS864P-NORID
Tech-c Handle…………..: HOA1R-NORID
Zone-c Handle…………..: HOA1R-NORID
Nameserver Handle……….: NS3598H-NORID
Nameserver Handle……….: NS3190H-NORID

Additional information:
Created: 2001-03-02
Last updated: 2010-03-10

NORID Handle……………: OA356O-NORID
Organization Name……….: Onnet AS
Organization Number……..: 985266883
Post Address……………: Stranden 51
Postal Code…………….: N-0250
Postal Area…………….: Oslo
Country………………..: Norway
Phone Number……………: +47 23 11 45 45
Fax Number……………..: +47 23 11 45 41
Email Address…………..: post@www.onnet.no

Additional information:
Last update: 2006-04-07

Hva betyr så disse dataene?

Domain Name…………….: onnet.no
Forteller hvilket domene who-is oppslaget gjelder. I dette tilfellet onnet.no

Organization Handle……..: OA356O-NORID
En kode fra Norid som forteller hvem som eier domenet. Se seksjonen under for informasjon om eieren.

Registrar Handle………..: REG560-NORID
En kode fra Norid som forteller hvem som er Registrar for domenet. For å finne ut hvem som er Registrar for onnet.no må du gjøre et nytt WHO-IS oppslag og søke på “REG560-NORID”. Du vil da få til svar at det er OnNet AS som er registrar for domenet.

Legal-c Handle………….: KS864P-NORID
Forteller hvem som er juridisk kontaktperson for domenet. Får å finne ut hvem dette er må du gjøre et nytt WHO-IS oppslag på denne NORID handelen. I dette tilfellet KS864P-NORID

Tech-c Handle…………..: HOA1R-NORID
Forteller hvem som er teknisk kontaktperson for domenet. Sjekkes på samme måte som de andre Norid handlene.

Zone-c Handle…………..: HOA1R-NORID
Forteller hvem som er ansvarlig for navnetjeneren til domenenavnet.

Nameserver Handle……….: NS3598H-NORID
Forteller hvilke navnetjenere domenenavnet benytter.

Created: 2001-03-02
Forteller når domenet ble registrert første gang.

Last updated: 2010-03-10
Forteller når who-is informasjonen til domenet sist ble oppdatert.

Hva betyr dataene mitt WHO-IS oppslag for et internasjonalt domene?

Hvis du gjør et WHO-IS oppslag på et internasjonalt domene, vil du få et resultat som ser slik ut (presentasjonen kan variere noe fra TLD til TLD):

Registrant:
OnNet AS
Stranden 51
Oslo, N 0250
Norway

Registered through: Domains Priced Right

Domain Name: ONNET.NET

Created on: 10-Feb-98
Expires on: 09-Feb-18
Last Updated on: 05-Feb-10

Administrative Contact:
Sander, Kjetil post@www.onnet.no
Stranden 51
Oslo, N 0250
Norway
+47.23114545

Technical Contact:
Sander, Kjetil post@www.onnet.no
Stranden 51
Oslo, N 0250
Norway
+47.23114545

Domain servers in listed order:
NS2.STARTPUNKTET.COM
NS3.STARTPUNKTET.COM

Hva betyr så disse dataene?

Registrant:
Forteller hvem som eier domenet

Registered through: Domains Priced Right (OnNet partner)
Forteller hvem som er ICANN Registrar for domenet i dag

Domain Name: ONNET.NET
Forteller hvilket domenenavn who-is oppslaget gjelder

Created on: 10-Feb-98
Forteller når domenet ble opprettet

Expires on: 09-Feb-18
Forteller når domenet er satt til sletting. Datoen forteller hvor lang tid det er betalt årsavgift for domenet frem i tid.

Last Updated on: 05-Feb-10
Forteller siste gang who-is informasjonen om domenet ble oppdatert.

Administrative Contact:
Forteller hvem som er administrativ kontakt for domenet. For å kunne flytte et domene, må e-postadressen til administrativ kontakt være en e-postadresse du har kontroll over. Dette fordi en flyttemelding du må bekrefte med en AuthCode (ERP-code) vil bli sendt til denne e-postadressen.

Technical Contact:
Forteller hvem som er teknisk kontakt for domenet.

Domain servers in listed order:
Forteller hvilke navnetjenere domenet benytter i dag.

Hvordan endre informasjonen i WHO-IS databasen?

Du kan ikke selv endre registrert informasjon i WHO-IS databasen. Endringer av disse opplysningene må bestilles av OnNet ved å benytte skjemaet under. Endringen koster kr. 98.-, og er gjennomført innen 1-3 virkedager.

Domene:

Hva bestilles:

Jeg bestiller herved en WHOIS oppdatering. Pris: Kr. 98.-

Fyll bare ut de feltene du ønsker å endre i WHOIS databasen. Angir du ikke noe, endres opplysningene ikke

Registrant (eier):

Legal-C (kontaktperson):

Adresse:

Postnr:

Poststed:

Land:

Telefon:

Epost:

Hvem bestiller endringen?

Navn:

Passord til KundeWeb:

E-postadresse: