Vi har idag oppgradert våre webhotell pakker slik at du får minst dobbel så stor lagringsplass til tjenestene dine, uten å måtte betale mer. Se vår prisliste for nærmere informasjon.