Domene strategi


En domenestrategi er en plan for hvilke domener du trenger til din Internett satsning, med en angivelse av hvordan disse domene skal brukes.

Klikk på en av fanene under for nærmere informasjon om denne tjenesten.

Domene strategiStrategi rapportBestillSpørreskjema

Hvem trenger en domene strategi?

Driver du et tradisjonelt norsk selskap trenger du normalt ingen domene strategi, da valget nærmest sier seg selv. Nordmenn stoler mest på .no domener. De velger derfor alltid linker til .no-sider fremfor linker til andre topp-domener når de får opp sine søkeresultater i Google. Et tradisjonelt norsk selskap bør derfor velge .no som sitt topp-domene.

Et tradisjonelt norsk selskap trenger normalt kun sitt firmanavn eller en forkortelse for det som sitt domene. Valg av såvel domene og topp-domene sier dermed seg selv.

Fult så enkelt er det ikke for Internasjonale selskaper eller for selskaper som opererer i ulike markeder og som dermed har behov for et flerspråklige nettsted. Opererer virksomheten innenfor flere ulike virksomhetsfelt, f.eks. både i offshore- og landbrukssektoren, kompliserer dette valget ytterligere. Det samme gjelder selskaper som opererer i bransjer med et ekstremt høyt konkurransenivå og hvor synlighet i Google, Bing og Yahoo er spesielt viktig for virksomhetens besøks- og salgstall.

Disse selskapene trenger en gjennomtenkt domene strategi som forteller hvilke domener virksomheten trenger og hvordan de skal brukes.

Hvis du allerede har lest artikkelen “Velg riktig domene” har du allerede fått et kort innblikk i noen av de viktigste spørsmålene du må ta stilling til, med noen råd og tips om hvordan du bør gå frem for å finne svarene på disse spørsmålene. Hvis du trenger hjelp med dette arbeidet kan vi bistå deg med å utvikle en fornuftig domene strategi som sikrer deg:

  1. optimal synlighet i søkemotorene
  2. brukertillit og høyest mulig click-throue rate (besøk til sidene)
  3. dine IPR-rettigheter (immaterielle verdier) verden over, 
  4. at kundene dine husker domenet ditt

Kostnader:

Å bestille bistand til å utvikle en domene strategi koster kr. 498.- og inkluderer at vi lager et utkast til domene strategi i form av et dokument som gir deg svar på de spørsmålene vi har angitt under fanten “Strategi rapport”. Klikk på fanen “Strategi rapport” for å lese nærmere om hva som er inkludert i domene strategien eller klikk på fanen “Bestill” for å bestille en domene strategi.

Strategi rapport

Basert på spørsmålskjemaet du må fylle ut etter at du har bestilt tjenesten og våre egne analyser av svarene du gir, vil vi lage en rapport som sendes til deg på e-post.

Rapporten er en skriftlig angivelse av vår anbefalte domene strategi for ditt selskap og består av følgende hovedseksjoner:

Hoveddomene:

Hvilket domene og topp-domene bør velges som selskapets hoveddomene?

I vår anbefalte domenestrategi oppsummerer vi våre vurderinger av selskapets situasjon, med en anbefaling av hva som bør velges som selskapets hoveddomene.

Oppmerksomhet og hukommelse:

Det viktigste enkeltkriteriet til et domene er at det skaper oppmerksomhet og at det er lett å huske, samtidig som det beskriver hva selskapet holder på med.

De fleste velger firmanavnet som sitt hoveddomene, men er dette firmanavnet langt kan det ofte lønne seg å velge et kortere domene som hoveddomene. Dette fordi jo lenger domene er jo vanskeligere er det å huske og skrive det riktig. Spørsmålet er bare hvordan man bør forkorte domene for å unngå misforståelser og feilskrift. F.eks. er det en dårlig ide å bruke “2” istedenfor “to” og “U” istedenfor “you”, da folk flest vil velge å skrive domene uten “2” og “u”. Velger man en kortversjon av firmanavnet lønner det seg ofte å også registrere fullversjonen av firmanavnet og peke dette domene til kortversjonen som markedføres. 

I vår anbefalte domene strateg gir vi våre anbefalinger om hvilke forkortelser man eventuelt bør bruke for at domene skal være enkelt å huske og gi nødvendig oppmerksomhet.

Varemerker og merkevarer

Har selskapet et eller flere varemerker og/eller merkevarer som de markedsfører er de naturlig å opprette et domene med samme navn som varemerket og knytte presentasjonen av varemerket til dette domene, med link til selskapets hoveddomene når det gjelder den generelle omtalen av selskapet og selskapets produkter og tjenester. Hvordan man bør legge opp strategien i slike tilfeller er situasjonsbestemt og må vurderes ut i fra en større helhet.

I vår anbefalte domene strategi kommer gir vi våre anbefalinger om hvilken strategi flerspråkelige nettsteder bør velge og hvordan de bør bruke sub-domener og mapper som en del av nettstedet for å oppnå høyest mulig rangering i søkeresultatene til Google.

Immaterielle rettigheter (IPR)

Hvilke topp-domene varianter, bør selskapet velge i tillegg til sitt hoveddomene for å sikre seg sine immaterielle rettigheter i alle potensielt viktige markeder. Poenget med dette er å sikre at ingen kan kjøpe en annen topp-domene variant av ditt hoveddomene. Eier du f.eks. bare domene mittfirma.no, er det svært enkelt for hvilken som helst konkurrent å registrere domene mittfirma.com og peke dette domene til sitt eget hoveddomene. Noe som kan medføre stor forvekslingfare og tapt omsetning, eventuelt også et dårlig navn og rykte. Ved å registrere alle vanlige topp-domene varianter av hoveddomene kan dette unngås, men man trenger aldri å registrere absolutt alle for å ha tilstrekkelig dokumentasjon til at du kan nekte andre til konkurrenter å ta i bruk et lignende domene.

I vårt utkast tl domene strategi gir vi deg vår anbefaling, sammen med en begrunnelse for strategi valget.

Flerspråkelige nettsteder

Har du et flerspråkelig nettsted må du bestemme deg om hvordan du skal dele opp de ulike språkene på ulike domener, sup-domener eller kataloger. Det ideelle er normalt å bruke .com som den engelske versjonen av nettstedet og så bruke nasjonale topp-domener for de øvrige språkene. Dvs. ,no for den norske versjonen, .dk for den danske, .de for den tyske osv. Problemet med dette er at ikke alle publiseringsløsninger støtter oppsplitting av innholdet av ett nettsted på flere domener som er satt opp med hvert sitt språk.

Et alternativ er da å utvikle separate nettsteder av hoved nettstedet eller velge å dele nettstedet inn etter sub-domene eller mapper, hvor hver enkelt sub-domene eller mappe representerer hvert sitt språk. Velger man en slik løsning kan man fortsatt benytte nasjonale topp-domener itillegg til hoveddomene gjennom å sette opp en redirect (viderekobling) fra de enkelte nasjonale topp-domene til det valgte sub-domene eller mappen.

I vår anbefalte domene strategi gir vi våre anbefalinger for hvordan flerspråkelige nettsteder bør legge opp domene bruken sin.

Sub-domener og mapper

Har man et flerspråklig nettsted kan man dele opp de ulike språkversjonene av nettstedet etter sub-domener eller mapper.

Sub-domener vil si at vi oppretter et sub-domene til hoveddomene for hvert enkelt språk. F.eks slik:

  • mittnavn.no – norsk versjon
  • dk.mittnavn.no – dansk versjon
  • us.mittnavn.no – engelsk versjon

Mapper vil si at vi oppretter en mappe til hoveddomene for hvert enkelt språk. F.eks. slik:

  • mittnavn.no – norsk versjon
  • mittnavn.no/dk/ – dansk versjon
  • mittnavn.no/us – engelsk versjon

Som eier av et flerspråkelig nettsted er dette noe du må ta stilling til og vil være et valg som i stor grad avgjør nettstedets synlighet, tillit og suksess.

I vår anbefaling til domene strategi gir vi våre anbefalinger for bruk av sub-domener og mapper for å oppnå høyest mulig rangering i søkeresultatene til Google.

Søkeord

I bransjer med ekstremt høy konkurranse og hvor Internett er en viktig markedsføringskanal er det ofte vanskelig å få en førsteside plassering i Google på de søkeordene som det er viktig å bli funnet på for selskapet. Siden domene er det viktigste enkeltkriteriet Google legger vekt på når de skal rangere søkeresultatene på søkeordene, kan det ofte være en god ide å sikre seg domene varianten av det søkeordet man har vanskeligheter med å få en førsteside plassering på.

Skal en slik strategi virke er det imidlertid flere krav til nettstedet som stilles for å unngå at Google oppfatter dette som en forsøk på å lure dem,

I vår anbefalte domene strategi kommer vi med vår anbefaling på om bruk av søkeord optimaliserte domener for å komme på førstesiden på utvalgte søkeord og hvordan en slik strategi eventuelt må gjennomføres for å gi ønsket resultat.

Nordiske tegn

Mange har et nordisk tegn, dvs. æ, ø og å, i sitt firmanavn eller i søkeordet man ønsker å bli funnet på. Selv om det er mulig å bruke nordiske tegn i en nettadresse, men ikke e-postadresse, er det normalt ikke å anbefale at selskapet velger et domene med et nordisk tegn i seg som hoveddomene. Dette fordi nettlesere som ikke har installert norsk tegnsett ikke er istand til å verken skrive eller lese nordiske tegn. Spørsmålet er dermed hva selskaper som har firmanavn med et nordisk tegn i seg skal gjøre.

I vår anbefalte domene strategi kommer vi med vår anbefaling om bruk av nordiske tegn i domene-strategien.

Re-directs (pekinger)

Normalt ender selskapet opp med flere enn ett domene, men alle er sjelden i bruk. Spørsmålet blir dermed hvordan man skal peke de ulike domene til hverandre for å ikke forvirre brukerne og oppnå optimal rangering i søkemotorene.

I vår anbefalte domene strategi gir vi deg våre anbefalinger på hvordan selskapets pekinger bør settes opp.

Navnetjenere og URL-forwaring kilder

Hvilke navnetjenere og servere som peker til ditt hoveddomene avgjør også resultatet av forsøket av å oppnå høyest mulig rangering i Google. F.eks. tar ikke Google til følge pekinger fra ett domene til et annet som kommer fra samme IP-adresse og i enkelte tilfeller ikke heller fra samme C-klasse. Hvor ofte domene har byttet navnetjenere, om navnetjenerne har vært svartelistet eller ikke, hvordan de er konfigurert, samt deres responstid er også med på å påvirke Google sin rangering av nettsidene i søkeresultatene de presenterer for sine brukere.

I vår anbefalte domene strategi gir vi deg våre anbefalinger for hvilke navnetjenere og servere du bør bruke for dine domener og pekinger for høyest mulig rangering i søkeresultatene til Google.

Bestill domene strategi

Fyll ut skjemaet under for å bestille domene strategi til din virksomhet.

Etter at du har bestilt tjenesten vil du motta en e-post til e-postadressen du oppga i bestillingen. Denne e-postmeldingen inneholder en kode som du angir når du fyller ut spørreskjemaet vi har laget for å få svar på de spørsmålene vi trenger for å lage en anbefalt domene strategi til deg. Dette spørreskjemaet finner du under fanen “Spørreskjema” over.

Jeg bestiller herved tjenesten "Domene strategi" til kr. 498.- fra OnNet.

Hva som inngår i tjenesten er beskrevet under fanen "Strategi Rapport", mens anbefalingene vil bli gitt på bakgrunnen av svarene du gir under fanen "Spørreskjema".

Domener:

Er du kunde idag?
JaNei

Firmanavn:

Ditt navn:

Adresse:

Postnr og -sted:

Telefonnummer:

E-post:

Spørreskjema til domene strategi

For å kunne utvikle en anbefalt domene strategi til deg trenger vi å vite litt mer om din virksomhet og situasjon.

Vennligst fyll ut skjemaet under for å gi oss informasjonen vi trenger for å lage en anbefalt domene strategi til deg. 

Angi koden du fikk i e-postmeldingen fra oss etter at du bestilte tjenesten under fanen "Bestill". Denne brukes til å identifisere hvem som leverer oss svarene vi trenger for å utvikle en domene strategi til deg.

Kode:

Dagens domener:

Dagens bruk:

Varemerker/merkevarer:

Virksomhetsfelt/bransje:

Primær målgruppe:

Sekundær målgruppe:

Flerspråkelig nettsted:
Er nettstedet ditt flerspråkelig?
NeiJa

Angi hvilke språk nettstedet tilbyr hvis det er flerspråkelig:

De viktigste søkeordene:

En kort beskrivelse av virksomheten:

Publiseringsløsning:

Ditt navn:

E-post: