Bestill domene

Flytt domene

Domene valg

PID-kode

Egenerklæring

BESKYTT DET DU SKAL LEVE AV!

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

Det finnes ingen firmaer uten IPR (Intellectual Properties Rights). Alle bedrifter har et firmanavn, altså et varemerke. De fleste bedrifter har også flere andre IPR verdier, i form av domenenavn, opparbeidet kunnskap, avtaletekster, brosjyredesign, visuell/grafisk profil/design og arbeidsprosedyrer. At dette er verdier tenker man kanskje ikke over før man har tapt dem. Det er langt bedre å være føre var, enn å ta tak i IPR-spørsmål den dagen en konkurrent freidig har tatt i bruk et domenenavn eller et design man selv har brukt betydelige ressurser på å lage og markedsføre.

Skaff deg nødvendig IPR kompetanse!

Dessverre er det mange ledere som ikke har fått det med seg at industrielle rettigheter – patenter, retten til varemerker, domener og industridesign – får en stadig større betydning som konkurransevirkemiddel i det stadig mer globaliserte markedet. Over hele verden brukes disse rettighetene i stadig større omfang, ikke bare for å beskytte egne produkter mot kopiering og etterligning, men også offensivt til å erobre og befeste nye markeder.

Spesielt for små og mellomstore bedrifter, som helt ut baserer seg på ett eller et forholdsvis lite spekter av kjerneprodukter, kan mangel på slik kompetanse bli fatal. Ta derfor arbeidet med din IPR-strategi på alvor. Med IPR menes Intellectual Properties Rights, altså intellektuell eiendom eller kapital.

Sikr deg retten til alle viktige domenenavn

På Internett er domenenavnet den viktigste IPR verdien til enhver bedrift. Start derfor med å sikre deg retten til alle domenenavn som er viktig for din virksomhet.

For domenenavn gjelder de samme IPR-relaterte lover og rettsmekanismer som ellers i samfunnet.
Hvis domenet er likt firmanavnet ditt hjelper det litt. Har du navnet godt innarbeidet i brosjyrer, på varer og lignende hjelper det ytterligere. Hvis navnet også er varemerkebeskyttet står du enda sterkere. I hvert fall i Norge. På Internet er det imidlertid kompliserende forhold, siden Internett av natur er så internasjonal.

Den beste IPR-strategien er derfor å kjøpe alle de domenenavnene som er viktig for bedriftens identitet på Internett.

Domenetvister om et .no domene

Når det gjelder .no domener kan man klage saken inn for domeneklagenemnda hvis man mener varemerket er blitt krenket eller misbrukt. Organet som har vært i funksjon siden 2003 tilbyr en rask løsning på hvem som har retten til et .no domene. Vel og merke hvis domenet er registrert etter 1 oktober 2003. Hvis begge parter kan leve med avgjørelsen, blir beslutningen stående. Hvis et domene er registrert før 1 oktober 2003, eller hvis det foreligger en avgjørelse fra Domeneklagenemnda som er uakseptabel for en av partene, må saken bringes inn for domstolen.

Domenestrategi

Et tradisjonelt norsk selskap trenger normalt kun sitt firmanavn eller en forkortelse for det som sitt domene og for dem er .no det eneste alternativet.

Fult så enkelt er det ikke for Internasjonale selskaper eller for selskaper som opererer i ulike markeder og som dermed har behov for et flerspråklige nettsted. Opererer virksomheten innenfor flere ulike virksomhetsfelt, f.eks. både i offshore- og landbrukssektoren, kompliserer dette valget ytterligere. Det samme gjelder selskaper som opererer i bransjer med et ekstremt høyt konkurransenivå og hvor synlighet i Google, Bing og Yahoo er spesielt viktig for virksomhetens besøks- og salgstall.

Disse selskapene trenger en gjennomtenkt domene strategi som forteller hvilke domener virksomheten trenger og hvordan de skal brukes. Å bestille en slik strategi fra OnNet koster kr. 498 og kan gjøres ved å fylle ut skjemaet under.

Jeg bestiller herved tjenesten "Domene strategi" til kr. 498.- fra OnNet.

Hva som inngår i tjenesten er beskrevet under fanen "Strategi Rapport", mens anbefalingene vil bli gitt på bakgrunnen av svarene du gir under fanen "Spørreskjema".

Domener:

Er du kunde idag?
JaNei

Firmanavn:

Ditt navn:

Adresse:

Postnr og -sted:

Telefonnummer:

E-post: