SPAMMERE og svindlere blir stadig smartere. En vanlig svindelmetode er å sende ut e-postmeldinger som ser ut som kommer fra din e-postadresse. For å unngå dette må du sette opp en DKIM og SPF-record til ditt domene. Dette har vi rutinemessig gjort for våre kunder siden 2016. 

Vi anbefaler nå alle kunder å sette opp en DMARC record til domene. En record i sonefilen som binder sammen DKIM og SPF recorden til et administrerbart system, med en klar policy for hva som skal skje med mail som ikke består DMARC sjekken. Dette vil ikke bare gjøre det vanskelig å sende ut e-postmeldinger som ser ut til å komme fra ditt domene, men øker også sjansene for at dine egne e-postmeldinger når frem til mottakeren uten å bli markert som spam.

Klikk her for mer informasjon om hvordan du setter opp en DMARC record for ditt domene.