Etter overflyttingen til den nye server plattformen fikk mange brukere med eldre Outlook versjoner problemer med å koble seg på mailserveren fordi deres Outlook versjon ikke støttet den nye mail-standarden for sikker pålogging. Vi har nå løst problemet med å igjen tillate “klartekst pålogging”.

Har du fortsatt problemer må du sjekke at mailklienten (programmet du bruker for å sende/motta e-post) benytter følgende inngående- og utgående mailserver:

host.onnet.no

Sjekk samtidig at du benytter SSL/TLS både på inngående og utgående mail. Portene du skal bruke er 993 for inngående mail og 465 for utgående mail. Har du ikke muligheten til sikker pålogging må du benytte klartekst pålogging. Bruk i såfall port 143 (IMAP) for inngående mail og port 25 eller 587 for utgående mail.

Har du fortsatt problemer etter dette eller ikke vet hvordan du skal sjekke ovenstående data kan vi evt. prøve å hjelpe deg via Remote Control. Dvs. at vi logger oss på din maskin for å fjernstyre den. Ønsker du slik bistand må du installere TeamViewer: Dette gratis programmet laster du ned herfra: https://www.teamviewer.com/en/

Send i så fall koden du får når du installerer programmet og passordet du velger så kan vi logge meg inn på din maskin for å feilsøke.