Et viktig mål med bytte av serverpark var å gjøre serverne, og dermed også sidene dine, raskere. Den nye serverparken benytter derfor “state-of-art” hardware. De mest markante endringene er:

  • CPU speed: Prosessorhastigheten til serverne er økt fra 2,8 GHZ til 3,8 GHZ. Noe som reduserer tiden det tar å behandle en prosess tilsvarende.
  • CPU threads: De nye prosessorene har dobbelt så mange threads som de gamle. Noe som gjør dem istand til å håndtere dobbelt så mange prosesser samtidig.
  • Disker: De nye serverne benytter utelukkende hyper-raske SSD disker, mens de gamle serverne hadde tradisjonelle HDD disker. Dette har flerdoblet lese og skrivehastigheten til diskene.
  • RAM: De nye serverne gir hvert enkelt webhotell tilgang til mer enn dobbelt så mye RAM for å unngå å måtte bruke Swap-filer på disken som minne. 

Dette gjør at OnNet igjen har en serverpark som bygger på “state-of-art” hardware. Hardware som er optimalisert for å gi deg maksimal ytelse, fleksibilitet og sikkerhet.