RoundCube – 1 av 2 webmail grensesnitt du har tilgang til – har gått over til å benytte SQLite istedenfor mySQL. Noe som har gjort at vi har måtte konvertere alle gamle RoundCube profiler om til SQLite. Dette skal gjøre webmailen vesentlig raskere i følge utviklerne. Har du selv lagt inn avanserte innstillinger for din RoundCube profil kan det hende at ikke alle disse endringene ble korrekt konvertert. I så fall må du legge dem inn på nytt.