registrar

En domene Registrar er bindeleddet mellom TLD og deg som søker om og eier et domene. Med andre ord en slags “godkjent forhandler”. Med TLD menes topp-domene organisasjonen som har ansvaret for ditt topp-domene og som utvikler regelverket for det. Den vanligste TLD organisasjonen norske domene eiere kommer i kontakt med er Norid som er gTLD for .no domenene.

Hvorfor trenger jeg en Registrar?

Det er ikke mulig for deg som sluttbruker å bestille et domene direkte fra TLD organisasjonen for ditt topp-domene. Dette må skje gjennom en godkjent domene Registrar av TLD organisasjonen. Det er heller ikke mulig for deg å rette spørsmål om bruken eller eierskapet av domene direkte til TLD organisasjonen. Alle spørsmål knyttet til domene må rettes til domenets Registrar, som igjen kan henvende seg til TLD organisasjonen ved behov.

Hva er en .no domene Registrar?

En .no registrar er en godkjente domene Registrar for Norid; – Et statlig organ som har ansvaret for utviklingen og håndhevelsen av regelverket for norske domener (dot-enno).  At man er en godkjent domene Registrar for .no betyr at Registraren kan:

 • Godkjenne og registrere .no domene søknader på vegne av domene søkeren
 • Oppdatere informasjonen i WHOIS databasen om domene
 • Bytte navnetjenere og sette RegistrarLock på domene, med en AuthCode (ERP-code).
 • Bytte eierskap på et domene de er registrar for.

Hvilke oppgaver har en .no Registrar?

Oppgavene til en .no Registrar er regulert av registraravtalen Registraren undertegnet med Norid når de inngitt Registaravtalen med dem. For deg som domene søker og eier er Registarens viktigste oppgaver:

 • Ta imot domene søknaden din og samle inn nødvendig dokumentasjon på at domene søkeren har gjort seg kjent med regelverket til TLD.
 • Registrere domene i TLD sine navnetjenere (root-tjenere) og sikre det med Registar Lock (flyttelås) og DNSSEC
 • Sette domene opp i sine autoritative navnetjenere (DNS) og gi deg verktøy for å administrere domenets sonefil
 • Fakturere deg som domene eier for årsavgiften til domene og videresende disse pengene til TLD
 • Foreta bytte av autorative navnetjenere og bytte av eierskap for et domene
 • Oppdatere WHO-IS databasen med korrekt informasjon om domene eieren
 • Utlevere AuthCode ved forespørsel så domene eier kan bytte registrar for domene

Hvilke topp-domener er OnNet en godkjent Registrar for?

Siden 1997 har OnNet (under navnet Web Trade Norway frem til 2003) vært godkjent Registrar for .no, .dk, .as, .uk, .us, .cc og alle internasjonale topp-domener. Deriblant .com, .net, .org, .info, .biz, .tv, .ws, .name og .asia. Se vår prisliste for full oversikt.

Hvilke topp-domener er OnNet ikke Registrar for?

OnNet er IKKE domene Registrar for:

 • .aero – Aviation
 • .cat – Catalan language and culture
 •  .edu – Education
 • .fi – Finland
 • .fo –  Færøyne
 • .gov – US Government
 • .int – International Organizations
 • .mil – Det amerikanske forsvarsdepartementet
 • .museum – Museums
 • .pro – Credentialed professionals and related entities
 • .tel – Publisering av kontaktdata

For disse TLD (Top Level Domains) domenene gjelder helt spesielle regler, og ikke hvem som helst kan kjøpe disse TDL domenene. Du må ta kontakt med TLD Registraren for nærmere informasjon om regelverket for disse topp-domenene.

Klikk her for å registrere et domene.