Hva er en protokoll?

Hva er en protokoll?2017-04-09T17:40:03+00:00

Hva er et domene?

En protokoll er et sett med regler som bestemmer tilkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to endepunkter (f.eks. mellom nettleseren på din datamaskin og web-serveren til din hjemmesider).

Det finnes i dag en lang rekke ulike protokoller som alle har sine egne unike spesifkasjoner, men de inngår alle som forskjellige lag i OSI-modellen som dokumenteres gjennom RFC-dokumenter publisert av Internet Engineering Task Force (IETF).

De tre vanligste protokollene som benyttes i en URL er:

  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokollen som benyttes til å vise nettsider
  • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokoll for sikker overføring av data mellom server og klient via et SSL-sertfikat
  • FTP (File Transfer Protocol) protokollen som benyttes til filoverføringer

Hvilken protokoll du benytter ser du ut av begynnelsen av en URL. Starter URL-en med http:// så benytter du HTTP-protokollen, mens FTP-protokollen alltid starter med ftp://.

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


Category: Generelt om domener

← Faqs