Alle webhotell har en fil- og applikasjonsserver. En fil- og applikasjonserveren er stedet hvor alle:

  1. programmene til webhotellet er installert
  2. filene til alle brukerne ligger lagret

Hvor stort område på filserveren du får tildelt er avhengig av hvor stort webhotell du tegner.

For å unngå at du mister noen av disse filene tar backup serveren en daglig sikkerhetskopi av dette området og lagrer disse dataene på en egen ekstern backup server som dataene senere kan bli restoret fra.