Alle webhotell og servere har en fil- og applikasjonsserver. Hvilken er avhengig av operativsystemet til serveren. En fil- og applikasjonserveren er kort forklart en programvare som gjør det mulig å installere og administrere filer. Filene leses, kjøres og skrives til et filområde. Filområde er stedet hvor alle:

  1. programmene til webhotellet er installert
  2. filene til alle brukerne ligger lagret

Hvor stort filområde på filserveren du får tildelt er avhengig av hvor stort webhotell du tegner.

For å unngå at du mister noen av disse filene tar backup serveren en daglig sikkerhetskopi av dette området og lagrer disse dataene på en egen ekstern backup server som dataene senere kan bli restoret fra.

Les også: