For å kunne opprette en e-postkonto og for å kunne sende og motta e-post må ditt domene være lagt inn på og koblet til en mailserver.

Mailserveren sin oppgave og funksjon

Mailserveren sin oppgave er å håndtere alle spørsmålene som er knyttet til å lage, sende og motta e-post. Den er derfor en kritisk del av ethvert webhotell. Alle webhotellene til OnNet inkluderer en mailserver som gir deg muligheten til å:

 1. Lage et ubegrenset antall e-postkontoer, hvor du setter kontostørrelsen per e-postkonto selv. Alle e-postkontoene deler den totale lagringsplassen til webhotellet.
 2. Lage et ubegrenset antall e-post alias og videresendinger av e-post til andre kontoer
 3. Sette opp styrken på spamfilteret selv
 4. Sende og motta e-post via din datamaskin og mobiltelefon
 5. Logge inn på webmail for å sende og motta e-post til e-postkontoen via din nettleser

E-postkontoene setter du opp og administrerer gjennom kontrollpanelet (cPanel) til webhotellet. Du kan ikke installere en egen mailserver på ditt webhotell. Du må bruke den som følger med webhotellet. Du kan heller ikke omkonfigurere mailserveren, da alle brukerne av mailserveren benytter det samme oppsettet.

E-postprotokoller

Mailserveren gir deg tilgang til tre e-postprotokoller for å sende og motta e-post:

 • POP3 – det originale e-postformatet hvor hver enkelt e-postmelding blir lastet ned fysisk fra mailserveren til brukerens e-postklient før brukeren kan åpne e-postmeldingen.
 • IMAP – et epost format som gjør det mulig å åpne og lese en e-postmelding uten å laste ned e-postmeldingen først. Den åpnes og leses direkte på mailserveren. Epostmeldingene blir derfor liggende på mailserveren også etter at meldingen er lest, mens den kun finnes lokalt på brukerens enhet hvis POP3 formatet benyttes.
 • SMTP – epostformatet og tjenesten som benyttes for å sende e-posten fra mailserveren til mottakerens mailserver.

Disse e-postprotokollene kan kort forklares slik:

SMTP protokollen

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) er en standardisert protokoll som beskriver hvordan e-post skal sendes fra en mailserver til en annen over et TCP/IP nettverk. Det er med andre ord denne protokollen du bruker hver gang du trykker på “send” knappen for å sende en e-post til en annen. 

SMTP er en relativt enkel tekstbasert protokoll, hvor du først angir hvem som skal motta meldingen. Dette gjøres ved å angi en eller flere e-postadresser i ASCII-format som overføres til SMTP-serveren du ønsker å bruke til sende meldingen med. Deretter overføres avsenderens adresse og selve meldingen.

SMTP benytter normalt Følgende TCP port til å overføre meldingen med:

 • Klar tekst format: Port 25
 • Kryptert sending (SSL): Port 465

SMTP har vært i utstrakt brukt siden tidlig på 1980-tallet, og siden den opprinnelig kun var ASCII-basert taklet den ikke filer som vedlegg. Det var heller ingen sikkerhetsfunksjoner implementert i protokollen, som kryptering og verifisering av avsender (for å unngå spammere). Protokollen ble derfor videreutviklet slik at binære filer kunne overføres, ved å tillate MIME-standarden som definerte en metode man kunne kode binære filer på.

SMTP er en såkalt push-protokoll, dvs. at den har kun overføring én vei og kan ikke ta imot data fra server. For at et epostprogram skal kunne hente inn de meldingene som venter på en epost-tjener må man bruke andre protokoller som POP3 eller IMAP. 

POP3

POP står for Post Office Protocol (Post Kontor Protokoll) og finnes nå i tredje versjon. Protokollen brukes for å hente post fra en mailserver (tjener) til egen datamaskin gjennom TCP/IP-protokollen.

POP3 benytter normalt følgende TCP port for å motta meldingen med:

 • Klar tekst format: Port 110
 • Kryptert sending (SSL): Port 995

IMAP

IMAP er en protokoll for å motta e-post via Internett. Akronymet står for Internet Message Access Protocol, en tidligere betegnelse var Interactive Mail Access Protocol.

Protokollen brukes for å få tilgang til en e-post-server for å motta post. Protokollen kjennetegnes ved at mottatt post blir lagret på serveren også etter at den er lastet ned, i motsetning til POP3 standarden som fjerner meldingen på serveren etter at den er lastet ned. Dette betyr at e-posten er tilgjengelig fra en hvilken som helst e-post-klient på Internett, ikke bare lokalt der hvor innholdet ble lastet ned først. En stor fordel for dem som ønsker å lese e-posten sin fra ulike enheter, f.eks. fra både sin datamaskin, nettbrett og mobiltelefon.

IMAP benytter normalt følgende TCP port til å motta meldingen med:

 • Klar tekst format: Port 143
 • Kryptert sending (SSL): Port 993

Spamfilter og viruskontroll

Mailserveren inkluderer også SpamAssign som er verdens mest brukte spamfilter for mailservere, og ClaimAV som er verdens mest brukte antivirus program for fil- og mailservere.

Bestill webhotell

Start med å sjekke om domene er ledig

loading
Hvilket domene ønsker du?
Please verify that you are not a robot.

Svar på de vanligste spørsmålene

Les vår FAQ for e-post hvis du ikke fant svaret på det du lurte på.

Les også: