Hva er et webhotell?

Et webhotell er en serverpakke du leier og inneholder lagringsplassen og de tjenestene du trenger for å kunne legge ut egne nettsider og opprette e-postkontoer til ditt domene.

 

I praksis er et webhotell en samling server tjenester som erstatter behovet for egne servere. Tjenestene setter du selv opp og styrer gjennom kontrollpanelet cPanel som følger med webhotellet. 

cPanel: Tjenestene administreres gjennom et kontrollpanel

cpanelFor å benytte webhotellet trenger du ingen kunnskap om programmering eller teknologiene løsningene dine benytter, selv om det er en stor fordel at du kan det mest grunnleggende. Alt administrerer du ved å logge på en nettside som fungerer som et kontrollpanel for alle tjenestene som inngår i webhotellet. Det er denne tilgangen du betaler for når du leier et webhotell.

En samling av ulike servere og tjenester

Når du leier deg inn på et webhotell leier du deg ikke inn på en enkelt server som du deler med mange andre, men en samling av servere og tjenester. Riktignok kan alle disse serverne og tjenestene være installert fysisk på en enkelt stor server, men det mest vanlige idag er at disse tjenestene er delt på flere fysiske servere for å unngå overbelastninger.

Hvilke servere og tjenester som normalt inngår i et webhotell og som du styrer selv gjennom kontrollpanelet til webhotellet er illustrert i illustrasjonen til høyre.  

webhotell

Disse serverne og tjenestene kan kort forklares slik:

Brannmur

Før noen kan se dine nettsider eller sende deg en e-post må de passere brannmuren til webhotellet. En brannmur er en fysisk datamaskin eller et program som er installert på en server og som har som oppgave å sjekke om brukeren har tilgang til det forespurte innholdet eller ikke. Brannmuren står derfor plassert før serverparken utenforstående brukere ønsker tilgang til, og har som oppgave er å sørge for at uvedkommende (hackere) ikke får tilgang til tjenestene dine. Vi kan dermed si at brannmurens oppgave er å ivareta sikkerheten til ditt nettsted og e-posttjenester. En kritisk og nødvendig oppgave. Mange leverandører har ikke bare en brannmur, men flere for å optimalisere sikkerheten. OnNet har f.eks. hele tre ulike brannmurer uvedkommende må passere for å få tilgang til det de ønsker.

brannmur

Navnetjenere (DNS)

Når du sender en e-postmelding eller skriver en nettadresse i nettleseren din så vet ikke datamaskinen eller mobilen din hvor denne mailen skal sendes eller hvor denne nettsiden finnes. For å avgjøre dette spør datamaskinen og mobiltelefonen din en eller flere navnetjenere hvor denne tjenesten befinner seg. Deretter sendes signalet til den IP-adressen som navnetjenerne svarer med. Uten slike navnetjenere, også bare kalt DNS, vil ikke Internett ikke virke.

Av den grunn må ditt domene være knyttet til minst to ulike navnetjenere som inngår som en del av webhotellet ditt. Årsaken til at det kreves minimum to navnetjenere skyldes at alle skal få svar fra en navnetjener selv om en navnetjener kan være midlertidig nede. Disse navnetjenerne styrer du selv via kontrollpanelet til webhotellet. 

dns

Fil- og applikasjonserver

Fil- og applikasjonserveren er stedet hvor alle:

  1. programmene til webhotellet er installert
  2. filene til alle brukerne ligger lagret

Hvor stort område på filserveren du får tildelt er avhengig av hvor stort webhotell du tegner.

For å unngå at du mister noen av disse filene tar backup serveren en daglig sikkerhetskopi av dette området og lagrer disse dataene på en egen ekstern backup server som dataene senere kan bli restoret fra.

FTP server

En FTP server er en tjeneste som gjør det mulig for deg å laste opp og ned filer fra din datamaskin og mobiltelefon til filserveren i webhotellet. Tjenesten brukes normalt til å laste opp de filene som kreves for å legge ut egne nettsider og holde dem oppdatert. Ftp-tjenesten og ftp-kontoene styrer du selv via kontrollpanelet til webhotellet.

Webserver

Webserveren er den tjenesten som fysisk viser nettsidene dine til dem som spør etter dem. Denne serveren er normalt installert som en del av fil- og applikasjonsserveren, men kan også være en egen stand-alone server som er koblet opp mot de andre serverne i serverparken. Rent teknisk er en webserver en serverprogramvare som er installert og satt opp på en server med Internett tilgang. 

Det er idag to dominerende webservere:

  1. Apache webserver – er den dominerende plattformen med en markedsandel på over 60% og benyttes av Linux servere
  2. IIS – er Microsoft sin webserver og er forhåndsinstallert på alle Windows servere. Utgjør idag under 20% av webserverne idag

I utgangspunktet kan en webserver kun vise nettsider som er utviklet i HTML/XHTML, men ved å installere ulike servertillegg kan de også kjøre nettsider som er utviklet i andre programmeringsspråk. De vanligste servertillegget som de fleste webservere installerer er Perl og PHP Extentions som gjør det mulig å kjøre nettsider utviklet i Perl og PHP.

Ettersom det er webserveren som genererer nettsidene brukerne får, er webserveren kanskje den mest kritiske tjenesten ett webhotell må ha. Webserveren styrer du selv oppsettet av gjennom kontrollpanelet som følger med webhotellet. 

Databaseserver

De fleste nettsteder har idag mesteparten av informasjonen sin lageret i en eller flere databaser og ikke i fysiske filer som er statiske. For å kunne kjøre en nettside kreves det derfor at du har tilgang til en databaseserver som kjører det databaseformatet du benytter og hvor alle dataene i databasen ligger lagret. Siden databasen normalt er den mest kritiske og tungkjørte delen av nettstedet ditt kjøres denne tjenesten ofte på en egen dedikert server istedenfor at den kjører på samme serveren som web- og ftp-serveren ligger på.

De to mest dominerende databaseformatene på Internett er idag:

  • mySQL – dette er den dominerende plattformen med en markedsandel på over 70%. Kan kjøres på alle plattformer
  • MS SQL  – dette er Microsoft sitt databaseformat og kan kun kjøres på en Windows server.

Databasene dine oppretter du og administrerer du gjennom kontrollpanelet som følger med webhotellet.

Mailserver

For å kunne opprette en e-postkonto og kunne sende deg en e-post må du ha tilgang til en mailserver. Mailserverens oppgave er å håndtere alle spørsmålene som er knyttet til å lage, sende og motta e-post. Den er derfor en kritisk del av ethvert webhotell. 

En mailserver tilbyr deg normalt tilgang til tre protokoller:

  • POP3 – det originale e-postformatet hvor hver enkelt e-postmelding blir lastet ned fysisk fra mailserveren til brukerens e-postklient før brukeren kan åpne e-postmeldingen.
  • IMAP – et epost format som gjør det mulig å åpne og lese en e-postmelding uten å laste ned e-postmeldingen først. Den åpnes og leses direkte på mailserveren. Epostmeldingene blir derfor liggende på mailserveren også etter at meldingen er lest, mens den kun finnes lokalt på brukerens enhet hvis POP3 formatet benyttes.
  • SMTP – epostformatet og tjenesten som benyttes for å sende e-posten fra mailserveren til mottakerens mailserver.

E-posten kan du sette opp lokalt på din mobil og datamaskin eller du kan lese den på nettet via et webmail grensesnitt som du får tilgang til fra webserveren. Selve e-posttjenestene og e-postkontoene styrer du selv via kontrollpanelet til webhotellet.

For mer informasjon om hva et webhotell er og hvordan det virker viser vi til til vår FAQ seksjon hvor vi går grundigere igjennom dette. Klikk her for å bestille et webhotell til ditt domene.