Beskytt det du skal leve av !

Før var det bygninger og maskiner som utgjorde bedriftens største verdier, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

Det finnes ingen firmaer som ikke har noen IPR (Intellectual Properties Rights) eller immaterielle rettigheter som vi sier på norsk. Alle bedrifter har et firmanavn, altså et varemerke. De fleste bedrifter har også flere andre immaterielle rettigheter, i form av domenenavn, opparbeidet kunnskap, avtaletekster, brosjyre design, visuell/grafisk profil og arbeidsprosedyrer. At dette er verdier vi ikke tenker så mye over før vi har tapt dem. Det er langt bedre å være føre var, enn å vente med å ta tak i spørsmålene knyttet til immaterielle rettigheter til den dagen en konkurrent freidig har tatt i bruk et domenenavn eller et design du selv har brukt betydelige ressurser på å lage og markedsføre.

Skaff deg nødvendig IPR kompetanse!

Dessverre er det mange ledere som ikke har fått det med seg at industrielle rettigheter – patenter, retten til varemerker, domener og industridesign – får en stadig større betydning som konkurransevirkemiddel. Over hele verden brukes idag disse rettighetene i stadig større omfang, ikke bare for å beskytte egne produkter mot kopiering og etterligning, men også offensivt til å erobre og befeste nye markeder.

Spesielt for små og mellomstore bedrifter, som helt ut baserer seg på ett eller et forholdsvis lite spekter av kjerneprodukter eller tjenester, kan mangel på slik kompetanse bli fatal. Ta derfor arbeidet med din IPR-strategi på alvor. Med IPR-strategi menes din strategi for å beskytte dine immaterielle rettigheter. 

Sikr deg retten til alle viktige domenenavn

På Internett er domenenavnet den viktigste immaterielle verdien til enhver bedrift. Start derfor arbeidet med å sikre deg retten til alle domenenavn som er viktig for din virksomhet. Dette betyr ikke at du skal løpe og kjøpe opp alle de ulike topp-domenene som finnes i verden, da du sjelden trenger alle dem – med mindre du er en global aktør med selskaper i alle verdens land. Det du trenger er å eie de topp-domenene av ditt domenenavn som dekker dine markeder, pluss .com, .net og .org varianten av ditt nasjonale topp-domene (.no varianten av ditt domene). Vi anbefaler dette fordi .com, .net og .org er de tre mest benyttede internasjonale topp-domenene for engelske sider. Sannsynligvis vil du ikke finne både .com, .org og .net varianten av ditt topp-domene ledig, så det gjelder å registrere de variantene som fortsatt er ledig. Av disse internasjonale domenene er .com varianten den klart viktigste.

Vi anbefaler dette fordi det er de samme lovene og rettsmekanismene som ellers i samfunnet gjelder for domenenavn. Hvis andre tar i bruk et norsk domene (.no) som er identisk med ditt foretaksnavn har du en mulighet til å få stoppet og tatt over dette domene hvis selskapet er flere år gammelt og godt innarbeidet. Er navnet, som er likt domenenavnet, godt innarbeidet i brosjyrer, emballasje, media og selve produktet hjelper dette ytterligere. Hvis navnet også er varemerke beskyttet står du enda sterkere. I hvert fall i Norge.

Legg merke til at vi sier “i hvert fall i Norge”. Dette fordi alle land har ulike lover og tolkninger av dem. Et norskregistrert selskap har i utgangspunktet ingen rettigheter eller beskyttelse i Sverige eller Nigeria, da selskapet ikke er registrert i disse landene eller har noen annen tilknytning eller operativ virksomhet i disse landene. For å oppnå beskyttelse for sitt merke i andre land enn Norge må navnet varemerke beskyttes. Noe som koster mye penger og tar tid.

Hva er dine viktigste domener?

Siden Internett på grunn av sin natur er så internasjonalt, samtidig som det kan være svært vanskelig å spore opp hvem som faktisk eier et domene, er rettsforfølgelse av brudd av immaterielle rettigheter en svært komplisert, kostbar og tidkrevende prosess. Vi anbefaler derfor våre kunder å heller registrere alle viktige domener de trenger for å beskytte sin identitet i de markedene som er viktig for dem, da dette er lagt enklere og rimeligere enn å bruke tid og ressurser siden på å forfølge andre som har tatt i bruk det samme domenenavnet som du, men under ett annet topp-domene.

Et tradisjonelt norsk selskap trenger normalt kun sitt foretaksnavn eller en forkortelse for det som sitt domene. Norske selskaper som kun opererer i Norge trenger kun .no varianten av sitt domenenavn, f.eks. mittnavn.no hvis foretaket heter “Mittnavn”. 

Fult så enkelt er det ikke for Internasjonale selskaper eller for selskaper som opererer i ulike markeder og som av den grunn trenger et flerspråklige nettsted. Opererer virksomheten innenfor flere ulike bransjer, f.eks. både i offshore- og landbrukssektoren, kompliserer dette valget ytterligere. Det samme gjelder selskaper som opererer i bransjer med et ekstremt høyt konkurransenivå og hvor synlighet i Google, Bing og Yahoo er spesielt viktig for bedriftens besøks- og salgstall. Disse selskapene trenger en gjennomtenkt domene strategi som forteller hvilke domener virksomheten trenger og hvordan de skal brukes.

Domenetvister om et .no domene

Når det gjelder .no domener kan du klage saken inn for domeneklagenemnda hvis du mener ditt varemerke er blitt krenket eller misbrukt. Organet har vært i funksjon siden 2003 og tilbyr en rask løsning på hvem som har retten til et .no domene. Vel og merke hvis domenet er registrert etter 1 oktober 2003. Hvis begge parter kan leve med avgjørelsen, blir beslutningen stående. Hvis et domene er registrert før 1 oktober 2003, eller hvis det foreligger en avgjørelse fra Domeneklagenemnda som er uakseptabel for en av partene, må saken bringes inn for domstolen.

Mer informasjon om denne ordningen finner du på Norid sine sider.

Domene strategi

OnNet kan bistå deg med å lage en domenestrategi som forteller hvilke domener du trenger og hvordan du bør bruke dem. En slik domenestrategi koster kr. 498 og kan bestilles ved å fylle ut skjemaet under.

  Jeg bestiller herved tjenesten "Domene strategi" til kr. 498.- fra OnNet.

  Dagens domener:

  Hvem er din målgruppe?

  Hva selger du?

  Har du eller ønsker du et flerspråkelig nettsted?
  JaNei

  Har du en nettbutikk for å selge dine produkter/tjenester online?
  JaNei

  Foretaksnavn:

  Hvilke øvrige opplysninger vi trenger for å lage en domene strategi vil vi spørre deg om i telefonsamtalen vi har med deg etter at vi har mottatt din bestilling.

  Ditt navn:

  Adresse:

  Postnr og -sted:

  Telefonnummer:

  E-post: