Hvor er en IP-adresse lokalisert?

Angi en IP adresse eller domenenavn 

Hvilke IP-adresser har et land?

Skriv inn et Land (f.eks. “no” eller “norway”)

Reverse Lookup

Tast inn en IP-adresse for å gjøre en reverse lookup for denne IP-adressen.

TCP tilkobling

Tast inn en IP-adresse for å sjekke om den tillater en TCP tilkobling.

IANA WHOIS Service

Tast inn en IP-adresse:

 

Bruk IANA WHOIS databasen til å finne hvem som er ansvarlig for en IP-adresse. Tast inn en IP-adresse og du får vite hvilke av de store ROOT organisasjonene som er ansvarlig for denne IP-klassen. Slå deretter opp i WHO-IS databasen til den ROOT organisasjonen som har ansvaret for IP-adressen (RIPE, ARIN, APNIC eller LACNIC.

ARIN Lookup (Nord-Amerika)

APNIC Whois search (Asia/Pacific)

RIPE Lookup (Europa, midtøsten og sentral asia)