Telio som leverer linjene inn til serverhallen vi benytter i Oslo fikk problemer med en switch som gjorde at 60% av serverne til OnNet AS mistet Internett forbindelsen i flere timer. Dette skulle aldri ha skjedd siden linjeleverandøren (TeliO) hadde garantert 100% redudante linjer inn til server-hallen. Siden dette var et brudd på kontrakten linjeleverandøren hadde med server-hallen vi benytter har de idag besluttet å bytte linjeleverandør.

Vi beklager alle problemene dette har skapt for deg som kunde.