Hva er en (privat og offentlig) nettsky?

Hva er en (privat og offentlig) nettsky?2016-09-25T14:52:08+00:00

hva-er-nettskyHva er en nettsky?

En nettsky (eng: cloud computing eller bare clouding) er en samlebetegnelse for:

… leie av skalerbare eksterne IT-tjenester og -infrastruktur knyttet til datalagring, dataprosessering og programvare på servere som er koblet til Internett og som brukerne har tilgang til via Internett.

Det finnes et stort hav av ulike nettsky tjenester, noe som ofte gjør det vanskelig å forholde seg til hva en nettsky er og sammenligne de ulike nettskyene.

Det store spektret av nettsky tjenester som i dag finnes kan grovsorteres i tre hovedkategorier som ofte omtales i media:

 • Infrastructure as a Service (IaaS)
  D.v.s. at en bruker dataressurser på en virtuell maskin som regnekapasitet, lagring og nettverk uten å kontrollere nettskyinfrastrukture.
 • Platform as a Service (PaaS)
  D.v.s. at en bruker vertsomgivelser for egne applikasjoner uten å kontrollere operativsystemet, utstyr eller infrastrukturen som applikasjonen kjøres på.
 • Software as a Service (SaaS)
  D.v.s. at kunden bruker en applikasjon uten å kontrollere operativsystemet, utstyr eller nettverksinfrastrukturen som applikasjonen kjører på. Alt skjer gjennom et webinterface på brukerens maskin.

Som regel refererer begrepet “nettsky” til en eller flere virtuelle servere på Internett som kjører de tjenestene og lagrer filene virksomheten benytter seg av, istedenfor å bruke egne servere som er lokalisert på et kontor eller serverrom. Disse serverne og tjenestene kan virksomheten og dens ansatte så koble seg på via https, ftps, webdev, ssh og vpnprotokollen for å benytte.

Selv om det er utstrakt skepsis mot å flytte virksomhetskritiske bedrifts servere ut til en ekstern leverandør i nettskyen, forventes det at nettskyen vil påvirke både IT-bransjen og bruken av IT i stor grad i tiden fremover, da nettskyer gir virksomhetene en rekke fordeler:

 • Redusert kapitalbehov – Infrastrukturen og utstyret leies istedenfor at det kjøpes av virksomheten.
 • Økt tilgjengelighet – tjenesten er tilgjengelig overalt og for alle som har Internett tilkobling.
 • Skalerbarhet – løsningen kan raskt, enkelt og uten større kostnader utvides eller nedskaleres, eventuelt legges ned hvis behovet skulle forsvinne.
 • Kompetanse – virksomheten trenger ikke kompetanse om installasjon, sikring, drift og vedlikehold av løsningen, da dette er skyleverandørens ansvar.
 • Lavere kostnader – ved bedre ressursutnyttelse.

Mer effektiv bruk av dataressursene, lagringskapasitet, datakraft, prosessering, programvare, drift og vedlikehold dras ofte frem som de viktigste grunnene til at såvel privatpersoner som organisasjoner og virksomheter velger å legge ut stadig større deler av sin IT-struktur ut i en nettsky.

Tap av kontroll over dataene, overføringhastigheten og sikkerhetsspørsmål brukes motsatt som de viktigste grunnene til å ikke legge IT-strukturen ut i en nettsky, noe vi kommer tilbake til i påfølgende artikler.

De største offentlige nettskyene er idag Google Drive, Microsoft, Amazon og Dropbox. Disse tilbyr ulike former for fillagring, fildeling og filsynkronisering, og de er alle amerikanske, med de svakhetene dette innebærer.

Hva er en privat nettsky?

NIST (National Institute of Standards and Technology) skiller mellom 4 forskjellige nettskymodeller (NIST 2011).

 • Privat sky: Skyinfrastrukturen opereres for en enkelt organisasjon.
 • Offentlig/fellessky (community cloud): Skyinfrastrukturen er delt av flere organisasjoner. 
 • Kommersiell sky (Public cloud): Skyen er eid av et privat selskap som selger tjenestene til offentligheten eller en stor industrigruppe. 
 • Hybrid sky: Kombinerer to eller flere private, kommersielle eller samarbeidsskyer som forblir selvstendige enheter, men muliggjør overføring av data og applikasjoner

I motsetning til en offentlig nettsky er en privat nettsky en nettsky som er knyttet til et domene du selv eier og kontrollerer. Du deler med andre ord ikke nettskyen med andre. Du eier den 100% selv og har selv full kontroll over alle deler av den.