Denne personvernerklæringen gjelder for nyhetsbrevet til OnNet AS.

Personerklæringen forklarer:

 • hvilken informasjon vi samler inn om deg
 • hvorfor vi samler inn denne informasjonen
 • hvordan vi lagrer, bruker og sletter informasjonen
 • hvordan vi tar hensyn til ditt personvern

Behandlingsansvarlig

OnNet AS ved daglig leder, heretter bare kalt OnNet, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn og behandles i forbindelsen med nyhetsbrevet til OnNet.

Behandlingsgrunnlag

Det er helt frivillig om du ønsker å stå på e-postlisten til OnNet og du kan når som helst melde deg av den.

Hvor har vi fått din e-postadresse?

E-postadressene på våre nyhetsbrev har vi fått fra dem som har utgitt seg for å være eieren av denne e-postadressen. Ingen e-postadresser er kjøpt fra tredjepartsleverandører. E-postlisten består av e-postadresser som er hentet inn siden 2003 fra:

 • Foretaksregisteret. Ble avsluttet i 2004.
 • OnNet AS sitt kunderegistrer
 • E-postadresser som manuelt er lagt til nyhetsbrevet via www.onnet.no, nordic-isp.com, mailonnet.no, wordonnet.no, web-trade.com, spamonnet.net, helponnet.net, web-hosting.no og IKTnytt.no. Flere av disse nettstedene er idag nedlagt.
 • Frem til 2015 mottok vi også e-postadresser fra Kunnskapssenteret.com.
 • Demo-brukere og webkonkurranser til tjenestene markedsført på www.onnet.no, mailonnet.no, wordonnet.no og iktnytt.no

Hvilke opplysninger samler vi inn og hvordan bruker vi dem?

OnNet sitt nyhetsbrev består kun av din e-postadresse, uten at e-postadressen er knyttet mot noe navn eller andre personlige opplysninger som kan spores tilbake til deg. Nyhetsbrevet inneholder heller ingen informasjonskapsel (cookies) eller noen andre former for sporingsdata.

For å sørge for at e-postlisten til nyhetsbrevet er i tråd med de nye GDPR reglene til EU har vi nå anonymisert alle opplysningene knyttet til når og hvem som registrerte e-postadressen på nyhetsbrevet til OnNet. Vi sitter nå bare med e-postadressen, uten sporingsdata knyttet til den. Melder du deg av nyhetsbrevet lagrer vi datoen du meldte deg av og din IP-adresse i 1 år før disse dataene slettes.

E-postlisten til nyhetbrevet benyttes kun til å sende ut OnNet sine nyhetsbrev,

Hvordan melde seg av nyhetsbrevet?

I bunnen av alle nyhetsbrev vi sender ut vil det finnes en “Unsubcribe” (avmelding) link. Ved å klikke på denne linken meldes e-postadreessen av listen og blir markert som avmeldt. Når dette gjøres vil du ikke motta flere nyhetsbrev av OnNet.

Lagring og sletting av data

E-postadressene på vår e-postliste slettes ikke. Melder du deg av e-postlisten blir adressen merket som avmeldt, og ikke slettet. Årsaken til at e-postadressen ikke slettes er for å unngå at e-postadressen din på nytt blir lagt til listen av andre eller av systemet selv når nyhetsbrevets ulike input kilder synkroniseres på nytt. Hvis du ønsker at vi fysisk skal slette den må du sende denne forespørselen til post@onnet.no og merke dette tydelig at du ønsker å slette e-postadressen. Vi kan da ikke garantere at den ikke blir lagt til på nytt av andre eller gjennom synkronisering mot andre kilder, da e-postadressen ikke finnes i listen merket som som “avmeldt”.

Tilgang til og deling av informasjon

Kun OnNet har tilgang til e-postlisten til nyhetsbrevet til OnNet. E-postlisten eller e-postadressene deles ikke med noen.

Lokalisering og sikring av data

Våre servere er lokalisert i Norge og alle data lagres i Norge. Våre servere oppfyller alle krav som stilles til sikring av en hosting plattform. For å unngå datatap tar vi daglig en fullstendig kryptert sikkerhetskopi av alle dine data. 

Lovverk og dine rettigheter

OnNet følger norsk lovgivning knyttet til personvern og andre spørsmål knyttet til nyhetsbrevene våre.

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å:

 • be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
 • be om retting av opplysninger som er uriktige om deg
 • be om sletting av opplysninger om deg
 • be om begrensning av behandling
 • protestere mot at opplysninger blir behandlet
 • be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre (dataportabilitet)
 • trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
 • klage til Datatilsynet i Norge (eller tilsvarende organ der den registrerte bor eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninger

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener OnNet ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om OnNet^s personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

Telefon (+47) 23 11 45 45
E-post: post@www.onnet.no

Postadresse: 

OnNet AS
Fjordallen 7
0250 Oslo