Vi har nå oppgradert kjernen på alle våre servere for å gå deg tilgang til såvel PHP 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 og 7.1.
Hvilken PHP versjon du ønsker å bruke velger du fra cPanel – PHP