Vi har nå løst problemet som gjorde at enkelte sider hadde problemer med å etablere kontakt.