Infrastruktur og sikkerhet


infrastruktur

Norske servere og 1 GB/sec linjer

OnNet sin serverpark er fysisk plassert i Norge, i et serverpark i Oslo som er knyttet direkte til ett av NIX-punktene i Oslo via en 1 GB/sek linje. Dette sikrer deg direkte tilgang til stamnettet i Norge via 2 hopp via en 1 GB/sek linje. 

Siden serverparken er lokalisert i Norge istedenfor utlandet betyr dette at brukerne oppnår raskere respons og hastighet enn de ville fått hvis de hadde brukt One.com eller en annen aktør som benytter en serverpark lokalisert utenfor Norge. For deg som ønsker å nå nordmenn betyr den nære lokaliseringen av serverparken at du dessuten oppnår høyere rangering i søkeresultatene til Google enn de som ligger på utenlandske servere.

Lokalene

Serverparken står i FG-godkjent lokaler, med ventilasjonsanlegg for å sikre stabil temperatur, nødstrøm aggregat, anti-statiske matter, FG-gokjente låser, CTV-overvåking, sikkerhetsvakt og lignende tiltak du forventer å finne hos et profesjonell hosting selskap.

Brannmur

For å hindre at hackere får tak i dine data er serverparken beskyttet av en multinivå brannmur konfigurasjon; – en node-, nettverk- og server brannmur som alle hackere må passere før de får tilgang til dine tjenester og data. Dette for å gjøre dine data så trygge som mulig.

ClaimAV

Alle servere har installert ClaimAv – verdens mest benyttede anti-virus program for servere – som konstant skanner alle e-postmeldinger og filer som lastes opp til serverne for mulige virus. 

24/7 overvåking

Alle våre systemer, servere, tjenester og IP-adresser blir overvåket 24 timer i døgnet – året rundt. Ikke bare har vi elektroniske overvåkingssystemer installert som overvåker alt elektronisk, men vi har også minst en tekniker som overvåker alle tjenestene manuelt 16 timer i døgnet.

Backup

Alle webhotell inkluderer full backup av alle dine data hver 48 time (filer, databaser og epost). I tillegg lagrer vi en komplett backup for siste uke og en for forrige måned. Skulle du være uheldig å slette noe eller få filene dine infisert med virus e.l. kan du dermed alltid be oss kjøre tilbake siste backup av absolutt alle data du hadde lagret på ditt webhotell. Dette er din beste garanti mot å aldri miste verdigfulle data.

SSL

Alle serverne har installert godkjente SSL sertifikater og all kommunikasjon mellom serverne og mellom serverne og brukerne krever kryptert kommunikasjon over SSL. Logger du inn på ditt kontrollpanel kan du i tillegg installere ditt eget SSL sertifikat på ditt domene for å ytterligere øke sikkerheten mellom deg og ditt nettsted.

Domene

Alle domener er beskyttet av en “Registrar-Lock” med “AuthCode” for å gjøre det umulig for andre å stjele domene.

99,9% oppetidsgaranti, regnet per kvartal

Som et resultat av våre gode overvåking- og sikkerhetsrutiner kan vi gi alle våre kunder en oppetidsgaranti på 99,9%, regnet per kvartal. Det vil si at vi garanterer at serverne og tjenestene serverne leverer skal virke og være tilgjengelig i minst 99,9% av tiden.