FAQ – Webhotell

FAQ – Webhotell2018-12-21T16:42:29+02:00

Svar på de vanligste spørsmålene om webhotellet

Kundeforholdet Domene & DNS Webhotell E-post

Hva er FTP (File Transfer Protocol)?2018-08-21T20:42:13+02:00

FTP er en forkortelse for «File Transfer Protocoll» og er en standard for å overføre filer mellom to datamaskiner. FTP-protokllen er operativsystemuavhengig, noe som betyr at du kan benytte filoverføringsteknologien på såvel Linux, PC, Mac, iOS og Android. FTP-protokollen er idag den eldste standarden for filoverføring av filer i et TCP/IP-basert nettverk.

For å kunne overføre filer via ftp kreves det at du har en ftp-konto på en ftp-server og en ftp-klient installert på din datamaskin. Alle som har et webhotell hos OnNet har en ftp-server inkludert i tjenesten, og gjennom kontrollpanelet kan du opprette et ubegrenset antall ftp-kontoer som du kan gi ulike rettigheter. Det vil si sette ulike restriksjoner for hvilke mapper de skal kunne få tilgang til og hva de har lov til å gjøre.

Hvilke mapper på webhotellet eller i din private nettsky de skal ha tilgang til bestemmer du selv når du oppretter ftp-kontoen. Ofte kan det være lurt å begrense folks tilgang til dokumenter og fil-områder til de områdene og dokumentene de strengt tatt trenger tilgang til og ikke mer.

Ulemper

Alle teknologier har sine fordeler og ulemper. Fordelene ved ftp er det enkelt å se, men det finnes også noen ulemper det er vært å være klar over:

 • All kommunikasjon går ukryptert og kan derfor leses av alle som har tilgang til kommunikasjonen mellom de impliserte maskinene.
 • Protokollen er vanskelig å håndtere for en brannmur. Port 21 er inaktiv under dataoverføringen, noe som kan medføre at forbindelsen opphører. (Dataoverføringen vil normalt bli fullført likevel, men kan gi tilsynelatende feilmeldinger.) Det kan tenkes at dataoverføring blir forsøkt på andre porter enn port 20, noe som ofte vil stoppes av brannmuren. Flere overføringer kan gå parallelt, som også krever spesiell håndtering av brannmuren.
 • Det kan være mulig å be FTP-serveren å levere en fil på en tredje maskin. Selv om dette er ment å være en nyttig egenskap, har det i en del sammenhenger vært benyttet til illegal virksomhet.
mySQL2018-08-21T20:27:14+02:00

mySQLMySQL er et SQL-basert databaseadministrasjonssystem som er lisensiert under GPL («open source«).

Databasetjeneren er i dag verdens benyttede databaseformat på Internett.

Selve navnet er hentet fra navnet til datteren til utvikleren Michael Widenius, My. SQL står for «Structured Query Language«.

MySQL utvikles og vedlikeholdes av det svenske, kommersielle firmaet MySQL AB, som den 26. februar 2008 ble kjøpt opp av Sun Microsystems. I dag eies Sun Microsystems av Oracle Corporation.

Mange store populære  webapplikasjoner er utviklet med bruk av mySQL som databaseformat. F.eks. Wikipedia, PHP-Nuke, Google og Facebook. Populariteten skyldes først og fremst at MySQL er lett å bruke, gratis, og holder en høy ytelse i forhold til både pris og krav til maskinvare.

De fleste programmeringsspråk kan koble til MySQL-databaser, bl.a. C, C++, Eiffel, Smalltalk, Java, Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby, og Tcl. Hver av dem bruker et spesifikt API. Et ODBC-grensesnitt (MyODBC) som gjør det mulig for alle programmeringsspråk som støtter ODBC-grensesnittet å kommunisere med en MySQL-database. MySQL bruker ANSI C som sitt hovedspråk.

Har jeg støtte for mySQL?

Alle våre webhotell – Linux og Windows – har støtte for et ubegrenset antall mySQL databaser. De oppretter du selv gjennom ditt kontrollpanel.

På våre Windows webhotell kjører mySQL som en tjeneste på web serveren. Noe som betyr at mySQL databasen deler web serverens ressurser med web- og ftp-serveren. På Linux webhotellene våre er mySQL skilt ut som en egen dedikert server som ikke inngår som en del av web- og ftp-serveren. Dette for å unngå at mySQL serveren spiser opp ressursene til web serveren.

Vi anbefaler alle som ønsker å bruke mySQL som databaseformat å velge et Linux webhotell, da disse er optimalisert for å kjøre store og ressurskrevende mySQL databaser.

Hvordan opprette en mySQL database?

Logg på ditt kontrollpanel og klikk på mySQL symbolet (hvis Linux) eller Database Manager (hvis Windows) for å opprette en mySQL database som er knyttet til ditt webområde og domenenavn.

Hvordan administrere min mySQL database?

Logg på ditt kontrollpanel. Hvis du har et Linux webhotell finner du en link til phpMyAdmin i hovedmenyen etter innlogging. Har du et Windows webhotell finner du denne linken under Database Manager.

Hva er et Webhotell ?2018-08-21T20:50:52+02:00

Et webhotell er det norske ordet for web hosting. Et uttrykk som defineres av Wikipedia som:

“A web hosting service is a type of Internet hosting service that allows individuals and organizations to make their own website accessible via the World Wide Web. Web hosts are companies that provide space on a server they own or lease for use by their clients as well as providing Internet connectivity, typically in a data center.”.

På godt norsk er et webhotell:

en tjeneste som innebærer at du leier plass på en serverplattform som gir deg tilgang til en webserver til dine hjemmesider, en ftp-server for dine ftp-kontoer, en mailserver for dine e-postadresser, en database server for dine databaser og så videre.

Hvilke tjenester som inngår i en webhotell pakke varierer fra leverandør til leverandør, plattform og en rekke andre faktorer.

Webhotell plattformer

Generelt skiller vi mellom to ulike webhotell plattformer:

 • Linux webhotell – servere som kjører med et Linux operativsystem
 • Windows webhotell – servere som kjører med Windos som operativsystem

Delte ressurser

Når du leier et webhotell får du ikke tilgang til egne servere som er dedikert domenets tjenester. Leier du et webhotell blir du plassert på en serverplattform som du deler med flere hundre andre domener med nettsider, eposttjenester osv.

Fordelen med et webhotell er at du sparer store beløp ved at kostnadene blir delt på et stort antall brukere istedenfor at du selv skal bære alle kostnadene. Dernest slipper du alt ansvar for drift, vedlikhold og feilsøking av serverplattformen. Leier du et webhotell er dette webhotell leverandørens ansvar – ikke ditt.

 

HTML og CSS2018-08-22T13:23:25+02:00

html-css

HTML/HTM

HTML standarden er et universelle språk for formatering av en nettside.

Alle våre webhotell har full støtte for alle versjoner av de universelle markeringsspråkene HTML/HTM, XHTM/XML og CSS. Det er bare å laste opp disse filene til din root på webhotellet og filene vil virke uten at du trenger å gjøre noe som helst i ditt kontrollpanel.

HTML står for “HyperText Markup Language”, og benyttes av mange andre språk for å angi hvordan dataene på en side – f.eks. en PHP, ASP og ASPX side – skal vises. Rene HTML-sider har alltid et filnavn som slutter på .html eller .htm.

HyperText Markup Language (HTML, hypertekstmarkeringsspråk) er et markeringsspråk for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser. HTML benyttes til å strukturere informasjonen og kan delvis brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument.

HTML ble opprinnelig definert i 1989 av Tim Berners-Lee og Robert Caillau og videreutviklet av IETF til den internasjonal standarden ISO/IEC 15445:2000. Siden den gang har HTML-spesifikasjonene blitt holdt oppdatert og videreutviklet av World Wide Web Consortium (W3C).

CSS

Alle våre webhotell har full støtte for alle versjoner av CSS uten at du trenger å gjøre noe som helst annet enn å laste opp filene dine..

Cascading Style Sheets (CSS) er et språk som brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML eller XML. Prinsippet er at HTML- eller XML-dokumentet utelukkende skal beskrive struktur og semantikken, mens oppsett, farger og annen stilinformasjon skal beskrives ved hjelp av CSS.

Stilinformasjonen kan integreres i selve dokumentet eller skilles ut som en egen fil med endelsen .css. Et ubegrenset antall dokumenter kan peke til og styres av samme .css-fil, noe som er styrken i CSS: Ved å endre på en fil, kan man endre fargebruk, bakgrunnsbilder osv. i alle dokumenter som peker til CSS-filen.

Eksempel:

body {
background-color: #ff0000;
color: #ffffff;
}

Her setter man bakgrunnsfargen til rød ved hjelp av background-color og HEX-koden #ff0000 samt tekstfargen til hvit.

Man peker til CSS dokumentet med denne HTML-koden:

<link rel="stylesheet" href="mappe/filnavn.css" type="text/css" />

Den første versjonen av CSS ble utviklet av Håkon Wium Lie og Bert Bos i 1994. Idag er det W3Cs CSS Working Group, hvor Lie og Bos begge er medlemmer, som oppdaterer CSS-spesifikasjonen.

Med versjon 2 av CSS kom medietyper (media types) inn i spesifikasjonen. Medietyper gjør det mulig å definere ulik stil for det samme dokumentet avhengig av hvor og hvordan det blir brukt. For eksempel brukes medietypen “screen” for vanlig pc-nettleservisning, mens “handheld” er for mobiltelefoner og andre mindre skjermer, “print” for utskrift og “projection” for visning på storskjerm.

Hvordan lage en mySQL database?2018-08-21T20:31:12+02:00

Alle som har et webhotell hos OnNet kan opprette et ubegrenset antall mySQL databaser som administreres gjennom PhpMyAdmin. To open source programmer som gratis kan benyttes for å lage og administrere SQL-databaser.

Hvordan dette gjøres er litt forskjellig fra vår Linux og Windows plattform. Vi viser her hvordan dette gjøres på vår Linux plattform som benytter cPanel som kontrollpanel.

 • Logg inn på cPanel ved å skrive /cpanel etter ditt domenenavn og klikk enter.
 • Klikk på ikonet «MySQL Databases». Du kommer nå til en side med alle dine mySQL databaser, hvor du også har muligheten til å lage flere nye.
 • Klikk på knappen «Create database» for å opprette en ny database som knyttes til en eksisterende bruker, eller opprett en ny bruker først hvis den nye databasen skal knyttes mot en egen bruker. Er du usikker kan du klikke på «Video Turtial» knappen på siden for å se en video om hvordan du går frem.

YouTube videoen under viser hvordan du oppretter en mySQL database gjennom cPanel.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept
FTP-klient2018-08-21T20:43:55+02:00

For å kunne overføre filer fra din datamaskin eller telefon til webhotellet trenger du en FTP-klient. En FTP-klient er et dataprogram som ved hjelp av FTP-protokollen lar deg enten laste opp eller ned filer til en FTP-server fra sin datamaskin til webhotellet. Mange FTP-klienter koster penger, men det finnes en rekke gratis FTP-klienter som er like gode. Den mest kjente gratisklienten er nok Filezilla, som er en Open source FTP-klient. Har du en PC med WIndows har du også innebygd en ftp-klient i filbehandleren. Åpn filbehandleren og skriv inn URL-en til din ftp-konto i adressefeltet og klikk enter. Du får da opp en side med spørsmål om brukernavn og passord. Angi ditt brukernavn og passord til ftp-kontoen og du er inne.

FileZilla er verdens mest populære FTP-klient. Ikke bare fordi programmet er gratis, men først og fremst fordi dette kort sagt er en meget god ftp-klient som kan installeres på alle operativsystem. YouTube videoen under viser hvordan du laster ned, installerer og bruker FileZilla.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept

Klientprogram for følgende operativsystem:

linuxandroidmacpcmac-icon

 Last ned FileZilla

Etter at du har installert FileZilla eller satt opp den ftp-klienten du ønsker å benytte må du sette opp ftp-klienten din mot ditt webområde. Hvilke innstillinger du skal bruke er angitt under fanen “FTP” på siden over dine kontrollpanel. De finnes også ved å logge inn på cPanel og klikke på iconet “FTP Accounts” i hovedmenyen. Du kommer da til en side med alle dine ftp-kontoer.

Klikker du på knappen “Configurer FTP Client” får du opp innstillingene du skal bruke. Har du installert FileZilla finner du også en link du kan klikke på for å laste ned en konfigurasjons fil som automatisk leses av FileZilla og som setter FileZilla korrekt opp mot din ftp-konto.

Ønsker du å installere en annen ftp-klient for å overføre filer til og fra webhotellet finner du under linker til noen gratis programmer for ulike operativsystemer.

Eksterne lenker til Windows

Eksterne lenker til Linux

Eksterne lenker til Macintosh

Linux webhotell2018-08-21T20:52:16+02:00

Et Linux webhotell er en server som har et Linux basert operativsystem.

På et Linux webhotell er det mulig å benytte alle Internett teknologier, bortsett fra ASP, ASP.NET, MS Access og MS SQL, som er Microsofts egne teknologier. Disse teknologiene krever en Windows server som benytter en IIS – Internet Information Services som web server.

Grunnen til at mange elsker denne plattformen skyldes ikke bare at den er den mest stabile og lettkjørte plattformen (gir deg mest datakraft tilbake for pengene). Mange velger denne plattformen på grunn av det store mangfold av gratis programvare som du kan implementere i nettsidene dine.

Hvis du snakker med et Fortune 500 selskap, vil de fortelle deg at Linux kjører alt hos dem. Operativsystemet har blitt så dominerende de siste ti årene at det er blitt selve fundamentet for databehandling på tvers av geografiske områder, markeder og bransjer. Det er ingen tilfeldighet at militæret, verdens eneste romstasjon og byen Munchen i Tyskland nylig valgte å gå for Linux som sitt operativsystem.

Ser vi på verdens Top500 supercomputer list for Juni 2013, kjørte 476 av de 500 raskeste “superdatamaskinene” i verden på Linux. De første 44 supermaskinene på listen var alle Linux maskiner. Noe som sier litt om hvor raske og pålitelige disse systemene er.  

Apace web server2018-08-21T20:59:42+02:00

En web server er en serverteknologi som er laget for å kjøre nettsider. Uten en web server vil nettsidene dine bli usynlig for alle, selv om sonefilen til domene peker til korrekt server.

Apache web server er en Linux basert web server teknologi og en åpen kildekode, slik at hvem som helst kan endre og videreutvikle server teknologien.

Apache web server har siden 1996 vært den dominerende web server teknoloigen i verden. Over halvparten av alle verdens nettsteder kjører i  dag på en Apache web server, noe som forteller hvor dominerende denne web serveren er på Internett.

Alle OnNet sine Linux webhotell kjører siste versjon av Apache web server. For tiden vil det si Apache 2.4.

XHTM/XML2018-08-22T13:26:01+02:00

I likhet med HTML-standarden er XHTM/XML en universiell standard for formatering av nettsider som alle våre webhotell støtter uten at du trenger å foreta deg noe som helst annet enn å laste opp filene dine via ftp.

Hva er XHTM/XML

XHTML er W3Cs etterfølger til HTML-standarden. Av den grunn ser mange på XHTML som den «nyeste versjonen» av HTML, men i virkeligheten er dette en egen, parallell standard. W3C anbefaler at man bruker enten XHTML 1.1, XHTML 1.0, eller HTML 4.01 når man lager nettsider.

XML (Extensible Markup Language) er et universelt og utvidbart markeringsspråk og en forenklet videreføring av SGML. XML er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. XML brukes imidlertid også til koding av dokumenter og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystemer og dataformater. Filformatet .xml organiserer data i en hierarkisk struktur. Formatet er et vanlig tekstformat, leselig for mennesker, der merker, eller tagger, gir informasjon om hva innholdet er.

Spesifikasjonen av XML, som gis ut av W3C, fastsetter et metaspråk som andre språk kan defineres ut fra. De eksakte kravene til et konkret språk som bygger på XML fastsettes av en DTD eller et XML-skjema. Noen kjente språk som bygger på XML er RSS, XHTML, MathML og Scalable Vector Graphics (SVG).

Kilde: WikiPedia.

PhpMyAdmin2018-08-21T20:33:19+02:00

phpMyAdmin er et webbasert administrasjonsgrensesnitt for å administrere dine mySQL databaser. Dvs. at du kan administrere din database via en nettside som du logger deg på via nettleseren din. PhPMyAdmin er i dag det vanligste administrasjonsgrensesnittet for MySQL databaser.

phpMyAdmin er et open source verktøy skrevet i PHP for å administre MySQL databaser. Med phpMyAdmin kan du lage, endre og slette databaser, tabeller, felt og rader; kjøre SQL setninger, samt administere brukere og rettigheter.

Hvordan opprette og slette en ftp-konto?2018-08-21T20:45:57+02:00

Opprett en ftp-konto:

Fremgangsmåten for å opprette en FPT-konto er som følger:

 • Logg inn på cPanel ved å skrive http://dittdomene.no/cpanel (bytt ut dittdomene.no med ditt domene). Bruker du et annet kontrollpanel må du skrive denne adressen.
 • Klikk på iconet “Ftp Accounts” i hovedmenyen. Du får da opp en side med alle dine ftp-kontoer og muligheten til å opprette en ny ftp-konto.
 • Gi ftp-kontoen et navn i feltet “Login” og et passord i feltet “Password”. Passordet må skrives en gang til i feltet under. Husk å angi et sterkt passord som er vanskelig å tippe.
 • Angi hvilken mappe (område) denne ftp-kontoen skal ha tilgang til i feltet “Directory”
 • Klikk på knappen “Create FTP Account” for å opprette ftp-kontoen. Kontoen er nå klar til bruk.

YouTube videoen under viser hvordan du oppretter og administrerer en ftp-konto via cPanel.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept

Glemt eller endre passordet

Har du glemt eller ønsker å endre passordet på en ftp-konto gjør du følgende hvis du benytter cPanel som kontrollpanel.

 • Logg inn på ditt kontrollpanel
 • Klikk på iconet “FTP Accounts” i hovedmenyen. Du får nå opp en side med alle dine ftp-kontoer.
 • Klikk på “Change password” knappen og angi et nytt passord
 • Klikk “Change password” for å lagre det nye passordet.

Slett en ftp-konto

Fremgangsmåten for å slette en ftp-konto er nesten identisk som å endre passord. Klikk bare på knappen “Delete” istedenfor “Change password” for å slette ftp-kontoen.

YouTube videoen under viser hvordan du oppretter og administrerer en ftp-konto via cPanel.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept
Windows webhotell2018-08-21T20:53:51+02:00

Et Windows webhotell er en serverplattform som benytter en server versjon av Windows som operativsystem, med Internet Information Services (ISS) på toppen som web server. Dette gjør det mulig å kjøre Microsoft sine egne patenterte teknologier som kun kan kjøres på en Windows Server.

Disse teknologiene er:

 • ASP (Active Server Pages)
 • ASP.NET (.NET frameword)
 • MS Access
 • MS SQL
 • Silverlight

Kun 18% av verdens web servere er i dag en Windows Server med IIS, noe som skyldes flere forhold. De viktigste grunnene er:

 • Windows er et lisensbelagt operativsystem, hvor lisensen er relativ kostbar i forhold til andre operativsystemer
 • Windows er ikke en åpen kildekode, noe som gjør det vanskelig å tilpasse og videreutvikle systemet til egne behov.
 • Windows er et integrert system hvor en vanlig bruker kun benytter rundt 5% av systemets funksjoner. Noe som gjør systemet både kompleks og unødvendig tungt, da 95% av ressursene systemet laster ikke er i bruk.

Resultatet av ovenstående forhold er dårligere  brukervennlighet, fleksibiliteten, skalerbarheten, stabiliteten, sikkerheten og hastighet enn de Linux baserte systemene.

Ingen av de 100 raskeste superdatamaskinene i verden er en Windows server. På listen over de 500 raskeste superdatamaskinene i verden kom den første Windows serveren på en 187 plass i verden, og den kjørte en Windows High Performance Computing (HPC) 2008 versjon av Windows Server.

Vi anbefaler kun Windows webhotell til dem som er avhengig av Microsoft sine webteknologier.

Internet Information Services (IIS)2018-08-21T21:01:36+02:00

Internet Information Services (IIS) – tidligere kalt Internet Information Server – er en web server fra Microsoft og inngår som en integrert del av alle Microsoft Windows datamaskiner.

Etter Apache HTTP Server er IIS den nest vangliste web serveren i dag. WikiPedia hevdet i mars 2010 at 22.7% av alle nettsteder i verden kjørte på en IIS webserver.

ISS kom første gang på markedet som en webbasert service i Windows NT 3.51. Support for operativsystemet til Windows NT 4.0 kom med ISS 2.0, mens det dymaniske scripting språket Active Server Pages kom med ISS 3.0.

IIS 4.0 dropte støtte for Gopher protocol, mens IIS 5.0 kom med Windows 2000 og introduserte flere nye authentication metoder, administrasjons metoder og inkluderte en helt ny MMC basert administration programvare, med søtte for WebDAV protocol og utveksling med ASP

IIS 6.0 la til støtte for IPv6 protokollen og inkludere flere nye arbeidsprosesser som økte såvel sikkerheten som stabiliteten til webserveren. IIS 7.0 er en helt ny redesign og en nyskrevet kildekode, og kom med Windows Vista og Windows 2008.

Alle våre Windows webhotell benytter ISS webservere og styres gjennom ditt kontrollpanel.

ASP (Active Server Pages)2018-08-22T13:28:00+02:00

ASP er en forkortelse for «Active Server Pages», og er en serverteknologi som krever et WIndows webhotell. Alle våre Windows servere har automatisk støtte for ASP, uten tillegg i prisen.

ASP er et server-side scripting-miljø utviklet av Microsoft som brukes for å bygge interaktive web-sider og kraftige web-applikasjoner på Windows webservere (programmeringsspråk). Programmeringsspråket har idag blitt erstattet med ASP.NET, men brukes fortsatt av mange utviklere.

Hvordan virker en ASP (Active Server Page) fil?

Når serveren mottar en forespørsel etter en ASP-fil, prosesserer den server-side scripts (scripts som blir kjørt på serveren) som ligger i filen, for så å bygge den siden som skal sendes til browseren. I tillegg til å inneholde server-side scripts, kan ASP-filer også inneholde HTML (inkludert client-side scripts) samt kalle komponenter (som er registrert på serveren) for å utføre forskjellige oppgaver, f.eks. å koble seg til en database. Scriptspråket som benyttes i ASP-filer er enten JScript eller VBScript.

 • ASP er basert på Microsoft-teknologi
 • ASP står for «Active Server Pages«
 • ASP er et program som kjøres i IIS
 • IIS står for Internet «Information Server«
 • IIS kommer som en gratis komponent med Windows 2000/2003 server og kan ikke kjøres på en Linux server.

Kort om en ASP-fil

 • En ASP-fil er det samme som en HTML-fil
 • En ASP-fil kan inneholde tekst, HTML, XML og scripts
 • Scripts i en ASP-fil kan kjøres fra serveren
 • En ASP-fil har endelse «.asp»
Hvordan administrere mine mySQL databaser?2018-08-21T20:35:39+02:00

Hvis du har opprettet en mySQL database kan du administrere den gjennom bruk av databaseverktøyet PhpMyAdmin. Et webgrensesnitt for å administrere mySQL databaser. PhpMyAdmin er tilgjengelig via kontrollpanelet for både våre Linux og Windows webhotell.

Fremgangsmåten for å administrere en mySQL database med PhpMyAdmin via cPanel er denne:

 • Logg inn på ditt kontrollpanel3
 • Klikk på iconet «PhpMyAdmin».
 • Velg den databasen du ønsker å administrer
 • Du får nå opp den valgte databasen og kan opprette tabeller, felter, importere og eksportere data til denne databasen. 

YouTube videoen under viser hvordan du administrerer dine mySQL databaser gjennom PhpMyAdmin og cPanel.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept

YouTube videoen under viser hvordan du importerer eksisterende mySQL databaser og tabeller til en mySQL database via PhpMyAdmin.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept
Hvor stort webhotell trenger jeg?2018-08-21T20:55:19+02:00

OnNet gir deg anledning til å velge mellom 5 ulikr webhotell pakker, hvor forskjellen mellom pakken er hvor stor lagringplass, båndbredde og antall add-on domener som er inkludert.

For de fleste normale nettsteder er båndbredden ikke noe du trenger å tenke på, da den er mer enn stor nok. Det du trenger å tenke på er hvor stor lagringsplass du trenger til:

 • Dine hjemmesider, bilder og filer
 • Databaser
 • Epostmeldinger
 • Loggfiler

Har du bare et normalt nettsted, uten e-postkontoer knyttet til domene holder det i de fleste tilfeller med ett 1-stjerners webhotell. Ønsker du å opprette e-postkontoer til domene trenger du minimum et 2-stjerners webhotell. E-postmeldingene som til enhver tid ligger i innboksene på serveren er normalt det som tar størst plass, så dette er det mest utslagsgivende for hvor stort webhotell du trenger.

 

ASP.NET (.NET Framework)2018-08-22T13:29:16+02:00

ASP.NET (.NET Framework)

ASP.NET webhotellASP.NET er et programmeringsspråk fra Microsoft og etterfølgeren til Active Server Pages (ASP). Såvel ASP som ASP.NET kan kjøres på våre Winows Webhotell

Betegnelsen ASP.NET benyttes på nettsider som er utviklet ved bruk av .NET Framework teknologien til Microsoft. 

ASP.NET bygger på Common Language Runtime (CLR), og er et webapplikasjonsrammeverk som gir brukere muligheten til å programmere dynamiske websider, webapplikasjoner og webtjenester.

.NET framework versjoner

ASP.NET webhotell

Microsoft startet utviklingen av .NET Framework på slutten av 1990-tallet under navnet «Next Generation Windows Services (NGWS)«. Første beta versjon av .NET 1.0 ble lansert på slutten av år 2000, mens den første offisielle versjonen av .NET 1.0 kom februar 2002.

Hvordan ta i bruk og utvikle ASP.NET sider?

ASP.NET

Det eneste du trenger for å lage ASP.NET sider er et Windows webhotell. Dernest trenger du et program for å utvikle dine ASP.NET programmer. Til dette formålet kan du laste ned og installere den gratis programvaren Visual Web Deverloper fra Microsoft på din datamaskin. 

Microsoft Access2018-08-21T20:37:01+02:00

Microsoft AccessAlle Windows webhotell støtter Microsoft Access databaser, også bare kalt MS Access.

Du kan legge ut et ubegrenset antall MS Access databaser på ditt Windows webhotell. Det er ikke mulig å kjøre en MS Access database på et Linux webhotell, da dette er et databaseformat som eies av Microsoft, og krever derfor en Windows web server (webhotell) for å virke som den skal.

Hva er MS Access?

MS Access er et databaseprogram fra Microsoft, som kan brukes i alle versjoner av Windows operativsystemer og de siste operativsystemene for MAC.

Databaseprogrammet er inkludert som en del av Microsoft Office pakken, sammen med MS Word, MS Excel, MS Powerpoint og MS Publisher.

MS Access er et såkalt desktop databaseprogram, slik at det kjører best på en maskin eller i små nettverk. Ved kjøring i større nettverk kan Access oppskaleres for å kjøres på SQL server.

MS Access kan benyttes i forbindelse med ASP og ASP.NET scripting på Windows servere (webhotell).

Hvordan ta i bruk MS Access på mitt webhotell?

Siden MS Access er en desktop database, kreves det ingen installasjon av en databaseserver. Du utvikler databasen din i programmet MS Access og lagrer den ferdige databasen som en fil.

Deretter er det bare å laste opp denne databasefilen til ditt webhotell via FTP og koble dine nettsider mot den. Deretter fungerer alt som det skal. Ønsker du å redigere denne databasen senere, må du først laste ned denne databasefilen igjen til din datamaskin. Her åpner du den igjen med MS Access programmet og foretar de ønskede endringene. Til slut lagrer du den redigerte filen og laster den opp igjen til ditt webhotell for å gjøre endringene synlige.

Hvis du ønsker å legge databasen på et område som det er umulig for hackere utenfra å få tak i, må den legges utenfor root katalogen, normalt vil dette si /www folderen. Vi har opprettet en egen mappe med navn /db som er opprettet for dine MS Access databaser.

Hvilke ftp-innstillinger skal jeg bruke?2018-08-21T20:47:54+02:00

URL:

For å få kontakt med din default ftp-konto skriver du:

ftp://dittdomene.no/

Bytt ut dittdomene.no med ditt eget domene.

Brukernavn og passord:

Logg på din ftp-konto med brukernavnet og passordet du anga når du opprettet ftp-kontoen. Ønsker du å logge på den defaulte ftp-kontoen som følger med webhotellet logger du på med samme brukernavn og passord som gjelder for kontrollpanelet ditt.

Har du glemt brukernavnet og passordet til en ftp-konto logger du deg inn på ditt kontrollpanel og klikker på FTP iconet for å få opp alle dine ftp-kontoer. Her kan du se hvilket brukernavn som gjelder og resette passordet til kontoen.

Port:

Standard ftp-port er port: 21 (angis i oppsettet av ftp-klienten)

Port 21 er kontrollporten (også kalt kommandoporten) som klienter sender kommandoer over og som tjeneren lytter og svarer på. Overføringen skjer på port 20 og/eller andre porter avhengig av filoverføringsmodus.

Modus:

Sett ftp-kontoen opp med: Passiv modus eller Utvidet passiv modus

Målmappe:

Hvis du har et Linux webhotell er root-katalogen til webhotellet: /public_html/

Hardu et Windows webhotell er root-katalogen til webhotellet: /www/

Kan jeg bytte webhotell plattform?2018-08-21T20:56:40+02:00

Ja, det er ingenting i veien for å bytte fra et Windows til et Linux webhotell eller omvendt. OnNet har begge plattformene.

Ønsker du å bytte plattform må du logge inn på vår KundeWeb og klikke på fanen “Oppgrader” etter innlogging. Her kan du bestille bytte av webhotellplattform.

Bytte av webhotell plattform koster kr. 49.-

Ønsker du å bytte webhotell plattform må du selv laste ned alle dine filer, databaser og e-postmeldingene du ønsker å ta vare på, da vi kun sletter hele webhotellet og oppretter et nytt tomt webhotell.

Når det nye webhotellet er opprettet må du selv laste opp dine filer og databaser via ftp. E-postmeldingene kan du ikke laste opp igjen, så de vil bli liggende som POP3 meldiger på maskinen som lastet dem ned.

PHP2018-08-22T13:32:31+02:00

php-logo

PHP

PHP er idag verdens mest benyttede programmeringsspråk for å lage dynamiske nettsider og kan kjøres på alle våre webhotell.

Har du et Linux webhotell kan du via kontrollpanelet velge som du skal kjøre siste versjon av PHP 5 eller PHP 7. Våre Windows hotell tilbyr kun siste versjon av PHP 5.

PHP er et dynamisk, tolket og løst typet programmeringsspråk hovedsakelig brukt for å utvikle dynamiske nettsider. PHPs syntaks ligner C og Perl. Den vanligste implementasjonen av PHP er en fri og åpen versjon skrevet i C og distribuert av The PHP Group via php.net og SourceForge. PHP distribueres under PHP-Lisensen og kan fritt brukes av alle.

MS SQL2018-08-21T20:39:53+02:00

MS SQL

Alle Windows webhotell kan leveres med MS SQL som en del av webhotell pakken.

I motsetning til mySQL er Microsoft SQL, heretter bare kalt MS SQL, ikke en åpen kildekode. Den er kryptert og krever en lisens fra Microsoft.

Støtte for MS SQL er derfor ikke inkludert i webhotell pakken, men kan påbestilles for kr. 20.- per mnd. Prisen inkluderer en MS SQL database, opp til 100 MB. Databasestørrelsen kan utvides ved behov, mot et lite tillegg i prisen.

Siden dette er Microsoft sitt eget SQL format kan MS SQL kun kjøres på en Windows server.

Hva er MS SQL?

MS SQL er en relasjonsdatabase, i likehet med mySQL. Databaseformatet er utviklet av Microsoft og er etter mySQL den mest brukte databaseformatet på Internett.

MS SQL brukes mye i forbindelse med utvikling av ASP.NET applikasjoner og tradisjonelle ASP sider.

Hvordan bestille støtte for MS SQL ?

Støtte for MS SQL kan bestilles samtidig som du bestiller ditt webhotell. Et eget menyvalg finnes i bestillingsskjemaet for dette. Har du et Windows webhotell allerede, kan du gå til vår KundeWeb og oppgradere ditt webhotell til å også støtte MS SQL:

Hvordan opprette en MS SQL database?

Hvis du har støtte for MS SQL oppretter du din MS SQL database ved å logge deg inn på ditt kontrollpanel. Klikk på menyvalget «TOOLS» etter innloggingen. Klikk så på «Database Manager» for å opprette en MS SQL database (se illustrasjonen under).

Opprett en MS SQLdatabase

Klikk her på «ADD DATABASE» for å opprette en ny database.

Opprett MS SQL database

Velg om du skal opprette en MS-SQL eller en mySQL database fra dropdown menyen «Database type«. Gi databasen et navn (Database Name), et brukernavn (Database Login) og et passord (Password). Klikk til slutt på knappen «ADD DATABASE» for å opprette databasen.

Opprett MS SQL database

Databasen er nå opprettet og er klar til bruk.

Første del av navnene er forhåndsdefinert og kan ikke overstyres via kontrollpanelet. Skriv opp databasenavnet, brukernavnet og passordet du definerer. Du vil trenge disse opplysningene senere for å koble deg opp mot databasen.

Hvordan opprette tabeller og felter i tabellene?

Selve databasen oppretter du via kontrollpanelet ditt, men du må opprette alle tabeller og felter, samt administrere databasen via ditt eget lokale MS SQL databaseverktøy.

MS SQL har ingen webbaserte administrasjonsverktøy tilgjengelig, slik som tilfellet er med mySQL databaser som administreres gjennom et webbasert program som kalles PhpMyAdmin.

Under finner du link til noen gratisprogrammer fra Microsoft du kan laste ned og installere på din datamaskin for å opprette tabeller og felter i din MS SQL database.

Hvordan koble meg mot min MS SQL database?

Benytt innstillingene under for å koble deg opp mot din MS SQL database hos OnNet eller for å koble dine nettsider mot den.

MS SQL: 
Servernavn:ditt domenenavn, f.eks. eksempel.no, hvis eksempel.no er ditt domenenavn.
Port:1433
Brukernavn:Det som du anga når du opprettet databasen via ditt kontrollpanel for dine Web Tjenester
Passord:Det som du anga når du opprettet databasen via ditt kontrollpanel for dine Web Tjenester
Databasenavn:Det som du anga når du opprettet databasen via ditt kontrollpanel for dine Web Tjenester
Hvordan oppgradere webhotellet?2018-08-21T20:58:00+02:00

Du kan når som helst oppgradere ditt webhotell til neste pakke-størrelse ved å logge deg inn på vår KundeWeb og klikke på “Oppgrader” fanen etter innlogging.

Oppgraderingen er normalt utført i løpet av minutter eller noen få timer.

JAVA & JavaScript2018-08-22T13:33:42+02:00

Alle webhotell har støtte for JavaScript, men ikke JAVA

Hva er JAVA og JavaScript?

Java er et av verdens mest populær programmeringsspråk og er utviklet av Sun Microsystems. Programmet er såkalt åpen kildekode, slik at du gratis kan ta det i bruk.

Med Java kan du lage programmer som inkluderes som  en del av hjemmesidene dine. En av de mange fordelene med Java er at språket er plattform uavhengig. Det kan kjøres på Windows, Linux og Mac. Dette fordi det ikke er operativsystemet på maskinen din, men nettleseren din som tolker språket. Java kan ikke skade maskinen, fordi utviklerne har passet på å utelate funksjoner som oppretter, endrer og sletter filer.

Omtrent på samme tid som Java ble lansert, kom Netscape med sitt scriptspråk, Livescript, til bruk på websider. Det slo ikke noe særlig an, og da de så at Livescripts syntaks var nokså lik Javas, skiftet de navn fra Livescript til Javascript. Dette slo betydelig bedre an.

Det er viktig ikke å forveksle Java og Javascript, da de to i bunn og grunn har svært lite til felles. Javascript er mye mer lettfattelig en Java, og trenger ikke å kompileres (lages et eget program av) før bruk. Det kan i likhet med Java bygges inn i websider, men har ikke de samme bruksområdene.

Ikke alle nettlesere støtter Java og Javascript.

Har jeg støtte for Java og JavaScript?

Alle våre webhotell inkluderer støtte for Javascript, men ikke JAVA.

Python2018-08-22T13:35:34+02:00

pythonPython et et avansert programmeringsspråk som håndteres av non-profitt organisasjonen Python Software Foundation.

Alle våre Linux servere har støtte for programmeringsspråket Python.

Klikk her for å gå til deres offisielle hjemmeside for mer informasjon om Python og hvordan du benytter dette programmeringsspråket.

Perl/CGI2018-08-22T13:37:02+02:00

perl/CGIPerl er en forkortelse for «Practical Extraction and Report Language».

Dette er et språk som er optimert for enkelt å kunne scanne tekstfiler og skrive ut data i pene rapporter, og gjøre dette kjapt og effektivt. Dette gjør perl til et ypperlig verktøy for å søke gjennom logger og drive annet systemadministrativt arbeid, men det har i etterkant vokst til å bli så mye mer enn det.

Du har uten at du vet det sikkert brukt perl mange ganger på web. Hvis du har vært borti linker som heter noe med «cgi» er det høy sannsynlighet for at det ligger perl bak og kjører dem.

Perl er et såkalt scriptspråk, det krever ingen kompilator, men det krever at du har perl installert på webserveren. Perlprogrammer lager man som tekstfiler (f.eks i Notepad) og kjøres vha installert perl etterpå, eks slik: «perl mittskript.pl».

Perl kan brukes til nært sagt alt. Det finnes moduler for alle mulige og ikke mulige nettverksprotokoller og det er en stor brukerskare og mange utviklere.

Har jeg støtte for Perl/CGI?

 

Klikk her hvis du trenger brukerstøtte!

Fyll ut skjema under hvis du allerede er kunde og trenger brukerstøtte til dit domene og/eller webhotell.

Domene

Hva har du problemer med?

Beskriv problemet

Hva har du selv gjort for å løse problemet?

Problem URL/referanse

Vedlegg

Ditt navn

Din e-postadresse