Fildeling og backup område

Inkludert i våre Linux webhotell er CloudOnNet tjenesten. En fildeling tjeneste hvor du kan mappe opp et område på webhotellet på din telefon eller maskin, eventuelt gi andre ansatte eller familiemedlemmer tilgang til de samme filene. En glimrende måte å dele filer på.

Fildeling område er også et egnet sted å legge dine lokale backuper på. F.eks. en sikkerhetskopi av alle filene på din maskin eller adresseboken på din telefon. Legger du filen her er du sikker på at du ikker mister dem, selv om du skulle miste maskinen eller telefonen.