Bestill domene

Flytt domene

Domene valg

PID-kode

Egenerklæring

Hva er et domene?

Et domene er din identitet på Internett i form av et unikt navn som gjør om en IP-adresse (12 tall adskilt av 3 puntum) til et navn som er lett å huske og skrive. Domene består av både et domenenavn og topp-domene, som er adskilt av et punktum mellom domenenavnet og topp-domene. Domene brukes i en URL for å angi en Internettadresse, sammen med en protokoll som angir hva slags tjeneste vi snakker om.

Hva er et domene?

Hvilket domene bør jeg velge som min identitet?

Domene er din identitet på Internett. Et navn som forteller omverden hvem du er og hva du står for. Av den grunn er ditt valg av domene kritisk, da valget avgjør din identitet på nettet i folks bevissthet.

Spørsmålet blir dermed: – Hvilket domene bør jeg velge? Under finner du hva som anses som “best pratice” i bransjen:

Sjekk om domene er ledig!

loading
Hvilket domene ønsker du?
Please verify that you are not a robot.

Firmanavn som domene

De fleste firmaer velger sitt firmanavn (f.eks. onnet.no) eller en forkortelse av det som sitt hoved domene (f.eks. sas.no). Dette for å bygge videre på allerede investert markedsinnsats ved å sørge for at domene og nettsidene skal støtte opp under selskapets øvrige kommunikasjonsvirkemidler. For de fleste vil dette være det naturlige domenenavnet.

Produkter og tjenester (varemerker) som domene

Ettersom de fleste bedrifter lever av å selge produkter og tjenester som markedsføres under andre navn enn selskapets firmanavn (f.eks. «Solo», «Farris»og «japp»), bør du samtidig sikre deg rettighetene til alle de domener som er egnet til å beskrive og/eller identifisere disse produktene og tjenestene (varemerkene) på Internett. 

Når du har gjort dette bør du utvikle en eller flere nettsider som beskriver dette varemerke og knytte disse tilleggsdomenene til disse nettsidene, slik at det blir enkelt for kundene dine å finne dine varemerker, produkter og tjenester i søkemotorene.

Du kan registrere inntil 100 .no domenenavn på ditt firmanavn, mens det ikke finnes noen restriksjoner for internasjonale domenenavn eller andre nasjonale domener.

Søkeord som domene

I bransjer med ekstremt høy konkurranse og hvor Internett er en viktig markedsføringskanal er det ofte vanskelig å få en førsteside plassering i Google på de søkeordene som det er viktig å bli funnet på for selskapet. Siden domene er det viktigste enkeltkriteriet Google legger vekt på når de skal rangere søkeresultatene på søkeordene, kan det ofte være en god ide å sikre seg domene varianten av det søkeordet man har vanskeligheter med å få en førsteside plassering på. Registrer derfor alle ledige nøkkelord som er viktig for din virksomhet. Med nøkkelord menes ord og uttrykk folk vil finne på å søke etter i Google og de andre søkemotorene når de leter etter noe du har å tilby dem.

Selger du klokker eller er en gullsmed, er det få domener som er mer egnet enn klokker.com og klokker.no for en klokkeselger og gullsmed.no og gullsmed.com for gullsmeden. Domene er lette å huske og beskriver hva du holder på med. Sjekk alle naturlige assosiasjoner til ditt virksomhetsfelt og registrer alle ledige domene. Tenk i denne sammenheng på hvilke ord og uttrykk søkerne på Internett vil søke på for å finne det du har å tilby. Driver du f.eks. med bilutleie, gjelder det å sikre seg domenene bilutleie.no, bil-utleie.no, leiebil.no, leiebiler.no, utleie-bil.no og lignende søkeord som kan være viktige.

Hvilket domene du benytter som hoveddomene og hvem som blir tilleggsdomener som beskriver ulike deler av virksomheten er avhengig av virksomhetens art og markedsstrategi.

Nordiske tegn og spesialtegn i domenenavnet

Hver forsiktig med bruk av domener med nordiske tegn. Det vil si domener som inneholder bokstavene æ, ø eller å. Slike bokstaver kan ikke brukes i epostadresser, og kun nettlesere med norsk tegnsett kan slå opp domene med nordiske tegn. Velger du et domene med æ, ø eller å i navnet, bør du samtidig bestille et domene uten dette nordiske tegnet, og sette begge domenene opp til å peke til samme side. På den måten får alle brukere som ikke har et norsk tegnsett et alternativ.

Inneholder firmanavnet spesialtegnene _, %, #, «, @ eller &, må også disse byttes ut. Det er kun tillatt å bruke bokstaver, tall og bindestrek (-) i et domenenavn.

Velg et domene som er på under 12 tegn

Selv om et domene kan bestå av inntil 63 tegn, anbefaler vi ikke dette. Jo lengre domene er, jo vanskeligere er det å huske og skrive det riktig. Prøv derfor å hold domene på under 12 tegn. Har du et svært langt firmanavn bør du bruke en forkortelse for det, slik «Scandinavian Airline System» (SAS.no) har gjort. Husk bare at det ikke er mulig å bruke punktum (.) mellom bokstavene og tallene, og at domene må minst bestå av to tegn. Det ideelle er mellom 2-8 tegn.

Sjekk om domene er ledig!

loading
Hvilket domene ønsker du?
Please verify that you are not a robot.

Hver forsiktig med tallerstatninger

Gå ikke i fristelsen for å bruke tall eller bokstaver som erstatning for ord. Firmaet «To You From Us AS» valgte f.eks. domene «2UFU.no». Selv om dette er et kort domene, er det også et dårlig domene. Hvis du hører dette domene på radioen og prøver deretter å skrive det i nettleseren din, hvor mange tror du klarer å skrive det riktig. Mindre enn 10%. Resten skriver «toyoufromus.no», «to-you-from-us.no» eller en eller annen kombinasjon. Resultatet for dette firmaet ble at de måtte kjøpe opp alle variantene av dette domene og peke alle disse variantene til domene «2ufu.no». Dette er selvfølgelig fult mulig men koster unødvendig med penger og forutsetter at alle disse variantene er ledige, noe som sjelden er tilfellet.

Unngå forveksling og feilstavelser

Unngå at andre prøver å sko seg på ditt navn og rykte. Registrer derfor alle domener som er forveksling lik ditt domene, så unngår du at noen kan prøve å gjøre dette.

Registrer samtidig alle forskjellige stavemåter av ditt domene. Spesielt viktig er dette hvis du har et sammensatt ord, da trenger du gjerne et domene med bindestrek og et uten. Til slutt må du ikke glemme å registrer de vanligste skrivefeilene av ditt domene. F.eks. har OnNet AS domenet onnet.no som sitt hoveddomene, men for å unngå feilskrift har vi også domenene onnett.no og on-net.no.

Unngå forbudte domener

Noen domene kan ikke registreres. Reglene for hvilke varierer fra gTLD til ccTLD. For .no domener har Norid laget en liste over forbudte .no domener. Les listen og sørg for at du ikke ender opp med å prøve å registrere et forbudt domene.

Hvilket topp-domene bør jeg velge til mitt domene?

Når du har bestemt deg for hvilket navn du ønsker å registrere er neste utfordring å bestemme seg for hvilket topp-domene du skal knytte til dette navnet.

Hvert land har hvert sitt topp-domene, f.eks. .no for Norge. I tillegg har vi en rekk internasjonale topp-domener som f.eks. .com, .net og .org. Disse er ikke knyttet opp mot et enkelt land, så de er velegnet for produkter og tjenester som ikke er geografisk knyttet til til et bestemt land.

Er målgruppen din utelukkende nordmenn bør du velge et .no domene, da dette rangerer høyest i søkemotorene blant nordmenn som søker i Google og er det domene nordmenn først og fremst tenker på når de skal søke etter noe i Norge.

Er målgruppen din en flernasjonal målgruppe bør du velge et internasjonalt domene. Kanskje i kombinasjon med de nasjonale topp-domenene for de landene du betjener. 

Her er hovedreglene:

  • Kjøp eget navn med alle nasjonale endelser der du nå har virksomhet, eller der du antar at du vil ha virksomhet i løpet av kommende 10-15 år. Øvrige lands domener behøver du ikke å kjøpe.
  • Kjøp .org varianten hvis du ikke allerede har domene og det er ledig. De rangerer høyere enn andre internasjonale domener. Er du en organisasjon er .org et must.
  • Ikke bare parker domenene, men pek dem inn til relevant informasjon på din hovedside. Husk å bruke 301-redirect.
  • Ikke kjøp domene på ikke-nasjonale toppdomener som .biz, .tv eller .as. Nettsteder på disse toppdomenene rangeres ikke godt på Google og andre søkemotorer, fordi så mange useriøse sider bor der.

Flerspråkelige nettsteder

Har du et flerspråkelig nettsted må du bestemme deg om hvordan du skal dele opp de ulike språkene på ulike domener, sup-domener eller kataloger. Det ideelle er normalt å bruke .com som den engelske versjonen av nettstedet og så bruke nasjonale topp-domener for de øvrige språkene. Dvs. ,no for den norske versjonen, .dk for den danske, .de for den tyske osv. Problemet med dette er at ikke alle publiseringsløsninger støtter oppsplitting av innholdet av ett nettsted på flere domener som er satt opp med hvert sitt språk.

Et alternativ er da å utvikle separate nettsteder av hoved nettstedet eller velge å dele nettstedet inn etter sub-domene eller mapper, hvor hver enkelt sub-domene eller mappe representerer hvert sitt språk. Velger man en slik løsning kan man fortsatt benytte nasjonale topp-domener itillegg til hoveddomene gjennom å sette opp en redirect (viderekobling) fra de enkelte nasjonale topp-domene til det valgte sub-domene eller mappen.

Sub-domener og mapper

Har man et flerspråklig nettsted kan man dele opp de ulike språkversjonene av nettstedet etter sub-domener eller mapper.

Sub-domener vil si at vi oppretter et sub-domene til hoveddomene for hvert enkelt språk. F.eks slik:

  • mittnavn.no – norsk versjon
  • dk.mittnavn.no – dansk versjon
  • us.mittnavn.no – engelsk versjon

Mapper vil si at vi oppretter en mappe til hoveddomene for hvert enkelt språk. F.eks. slik:

  • mittnavn.no – norsk versjon
  • mittnavn.no/dk/ – dansk versjon
  • mittnavn.no/us – engelsk versjon

Som eier av et flerspråkelig nettsted er dette noe du må ta stilling til og vil være et valg som i stor grad avgjør nettstedets synlighet, tillit og suksess.

Re-directs (pekinger)

Normalt ender selskapet opp med flere enn ett domene, men alle er sjelden i bruk. Spørsmålet blir dermed hvordan man skal peke de ulike domene til hverandre for å ikke forvirre brukerne og oppnå optimal rangering i søkemotorene. Bestiller du dine domener gjennom OnNet kan du enkelt sette opp slike re-direct gjennom kontrollpanelet (cPanel) som følger med tjenesten.

Sjekk om domene er ledig!

loading
Hvilket domene ønsker du?
Please verify that you are not a robot.