PHP 7,4 er i dag installert på serveren og kan velges som din PHP versjon i cPanel.