En DNS Editor er et kontrollpanel som gir deg kontroll over alle delene av sonefilen til ditt domene. Via DNS Editoren (Zone Editor) kan du legge til, endre og slette hvilken som helst record i sonefilen til ditt domene. Det eneste du ikke kan endre via DNS Editoren (Zone Editor) er hvilke navnetjenere som skal være autorative navnetjenere for ditt domene.

For å kunne legge til, endre eller slette en record i sonefilen til ditt domene må domene benytte OnNet sine navnetjenere, dvs. benytte ns2.startpunktet.com og ns3.startpunktet.com.

Hvor finner jeg DNS Editor (Zone Editor)?

DNS Editoren inngår som en integrert del av cPanel – kontrollpanelet for ditt domene og webhotell. For å få tilgang til din DNS Editor må du logge på cPanel og klikke på ikonet “Zone Editor” etter innlogging. 

dns-editor

Klikk så på linken “Behandle” for å få opp alle eksisterende record i sonefilen til ditt domene.

dns-editor

Hvordan legge til en ny record i sonefilen?

For å legge til en ny record til sonefilen til ditt domene klikker du på den store blå knappen “Legg til post”. Du får da opp en dropp-down meny. Klikk her på hvilken type record du ønsker å legge til i sonefilen til ditt domene. 

legg-til-record

Du vil da få opp en ny tom record som ser ut slik:

legg-til-record

Navn -tekstboksen skriver du inn det fullt kvalifiserte domenenavnet (FQDN) for recorden. Ønsker du f.eks. å opprette sub-domene “test” til domene “example.com” skriver du her test.example.com.

TTL tekstboksen skriver du inn “time-to-live” verdien til denne recorden. TTL-verdien angis i sekunder. Skriv 14400 som er 4 timer hvis du er usikker.

I drop-down boksen Type bekrefter du hvilken type record du ønsker å legge til.

I Oppføring tekstboksen skriver verdien for posten.

Klikk til slutt på “Legg til post” for å legge til denne recorden til din sonefil.

Hvordan redigere en record i sonefilen?

Ønsker du å endre en eksisterende record i sonefilen må du først finne hvilken record i sonefilen du ønsker. Klikk på linken “Rediger” bak recorden når du har funnet recorden du  ønsker å redigere (endre). Ønsker du f.eks. å endre MX-recorden som forteller hvilken e-postserver e-posten skal leveres til vil du få opp følgende bilde:

endre-record

Foreta her de endringene du ønsker å utføre. Dobbelsjekk at verdiene du angir er korrekte, før du til slutt klikker på den blå knappen “Save Record” for å lagre endringene du har gjort.

Hvordan slette en record i sonefilen?

Ønsker du å slette en eksisterende record i sonefilen må du først finne hvilken record du ønsker å slette. Når du har funnet recorden du ønsker å slette klikker du på linken “Slett” bak denne recorden for å slette denne recorden.

For mer informasjon om hvordan du skriver de ulike recordene i sonefilen viser vi til FAQ seksjonen “Sonefilen” hvor vi går igjennom dette.