For å kunne opprette en e-postkonto og kunne sende deg en e-post må du ha tilgang til en mailserver. Mailserverens oppgave er å håndtere alle spørsmålene som er knyttet til å lage, sende og motta e-post. Den er derfor en kritisk del av ethvert webhotell. 

En mailserver tilbyr deg normalt tilgang til tre protokoller:

  • POP3 – det originale e-postformatet hvor hver enkelt e-postmelding blir lastet ned fysisk fra mailserveren til brukerens e-postklient før brukeren kan åpne e-postmeldingen.
  • IMAP – et epost format som gjør det mulig å åpne og lese en e-postmelding uten å laste ned e-postmeldingen først. Den åpnes og leses direkte på mailserveren. Epostmeldingene blir derfor liggende på mailserveren også etter at meldingen er lest, mens den kun finnes lokalt på brukerens enhet hvis POP3 formatet benyttes.
  • SMTP – epostformatet og tjenesten som benyttes for å sende e-posten fra mailserveren til mottakerens mailserver.

E-posten kan du sette opp lokalt på din mobil og datamaskin eller du kan lese den på nettet via et webmail grensesnitt som du får tilgang til fra webserveren. Selve e-posttjenestene og e-postkontoene styrer du selv via kontrollpanelet til webhotellet.