Elektronisk egenerklæring for .no (dot-enno) domene


Hva er en elektronisk egenerklæring?

Egenerklæringen er en del av kontrakten mellom Norid og søkeren, der hensikten er å avklare ansvarsforholdet mellom domenesøkeren, Norid og registraren (OnNet). Egenerklæringen er et dokument, der domenesøkeren (du) må signere elektronisk for å bekrefte at du har gjort deg kjent med regelverket til Norid for .no (dot-enno) domener.

Hvor finner jeg den elektroniske egenerklæringen?

Egenerklæringen foreligger elektronisk på Norid sine hjemmesider, og må fylles ut før et domene kan registreres. For å gjøre dette så enkelt som mulig for deg har vi inkludert denne egenerklæringen under. Videoen under viser kort (uten lyd) hvordan du fyller ut egenerklæringen hvis du er et firma.  Selve egenerklæringen er under videoen.

Klikk her hvis din nettleser ikke støtter “Iframe”.