Elektronisk egenerklæring for .no (dot-enno) domene

Elektronisk egenerklæring for .no (dot-enno) domene2018-12-05T15:30:15+00:00


Bestill domene

Flytt domene

Domene valg

PID-kode

Egenerklæring

Hva er en elektronisk egenerklæring?

Egenerklæringen er en del av kontrakten mellom Norid og søkeren (deg), hvor hensikten er å avklare ansvarsforholdet mellom domenesøkeren (deg), Norid og registraren (OnNet). Egenerklæringen er et dokument, der domenesøkeren (du) må signere elektronisk for å bekrefte at du har gjort deg kjent med regelverket til Norid for .no (dot-enno) domener.

Hvor finner jeg den elektroniske egenerklæringen?

Egenerklæringen foreligger elektronisk på Norid sine hjemmesider, og må fylles ut før et domene kan registreres. For å gjøre dette så enkelt som mulig for deg har vi inkludert denne egenerklæringen under. Egenerklæringen sender du til post@onnet.no.