Webserveren er den tjenesten som fysisk viser nettsidene dine til dem som spør etter dem. Denne serveren er normalt installert som en del av fil- og applikasjonsserveren, men kan også være en egen stand-alone server som er koblet opp mot de andre serverne i serverparken. Rent teknisk er en webserver en serverprogramvare som er installert og satt opp på en server med Internett tilgang. 

Det er idag noen dominerende webservere:

  1. Apache webserver – er den dominerende plattformen med en markedsandel på over 60%. Dette er vår standard webserver.
  2. IIS – er Microsoft sin webserver og kan kun kjøres på en Windows server. Denne serveren kreves for å kjøre asp og asp.net filer. Denne webserveren har idag en markedsandel på under 20%.
  3. LightSpeed – en ny Linux basert webserver som leser filene Apache webserver, men laster nettsidene til de fleste brukerne 3-7 ganger raskere enn Apache. Denne webserveren kan bestilles som et tillegg til alle våre webhotell.

I utgangspunktet kan en webserver kun vise nettsider som er utviklet i HTML/XHTML, men ved å installere ulike servertillegg kan de også kjøre nettsider som er utviklet i andre programmeringsspråk. De vanligste servertillegget som de fleste webservere installerer er Perl og PHP Extentions som gjør det mulig å kjøre nettsider utviklet i Perl og PHP.

Ettersom det er webserveren som genererer nettsidene brukerne får, er webserveren kanskje den mest kritiske tjenesten ett webhotell må ha. Webserveren styrer du selv oppsettet av gjennom kontrollpanelet som følger med webhotellet.