A-record

Som vi husker fra gjennomgangen av hva er en navnetjener må alle domener gjøres om til en IP-adresse for at nettleseren din skal skjønne hvor på Internett dette domene og nettsiden befinner seg. Dette gjøres ved å angi en A-record for ditt domene i sonefilen for domene. Dette gjøres ved å gå til Zone-Editor i cPanel (kontrollpanelet for ditt domene/webhotell). Se vår gjennomgang av DNS Editor for nærmere informasjon om dette.

a-record

Hvordan legge til, endre eller slette en A-record?

For å legge til, endre eller slette en A-record eller en hvilken som helst annen record i sonefilen til ditt domene må du logge inn på cPanel og klikke på ikonet “Zone Editor“.

dns-editor

Klikk deretter på “Behandle” linken bak ditt domene for å få opp den fullstendige sonefilen for ditt domene.

dns-editor

Ønsker du å legge til en A-record i sonefilen klikker du på knappen “Legg til post” og velger “Add A Record” fra drop-down menyen.

legg-til-record

Du vil da få opp en tom record linje som ser slik ut:

legg-til-record

I feltet “Navn” angir du domene eller sub-domene denne A-recorden skal gjelde for. I feltet “TTL” angir du hvor lang levetid denne recorden skal ha. Dvs. hvor lang tid det skal gå før andre navnetjenere skal komme tilbake igjen for å sjekke om det har vært noen endringer i denne recorden. I feltet “Type” skal det stå “A” siden vi ønsker å legge til en A-record. Ønsker du å legge til et CNAME velger du istedenfor “CNAME”. I feltet “Oppføring” angir du hvilken IP-adresse denne A-recorden skal peke til. Klikk til slutt på “Legg til post” for å legge recorden inn i dagens sonefil.

Ønsker du å endre en eksisterende A-record må du skrolle ned i sonefilen til du finner A-recorden du ønsker å endre. Klikk så på “Rediger” bak denne recorden for å endre den. Ønsker du å slette den klikker du på “Slett” linken.

CNAME

Forskjellen mellom en A-record og et CNAME kan forenklet forklares slik.

Mens en A-record angir hvilken IP-adresse til serveren nettsidene benytter, angir et CNAME serverens servernavn.

A record = IP adresse
CNAME = Servernavn

Et CNAME er med andre ord et alias for en A-record. Et eksempel på et CNAME er host.onnet.no.

Rapporterer navnetjenerne tilbake et CNAME når noen spør etter en side eller tjeneste, vil navnetjenerne måtte gjøre et nytt DNS-oppslag hvor de spør navnetjenerne etter IP-adressen, dvs. en A-record, til CNAME-et før de kan gå til siden eller tjenesten.

Fremgangsmåten for å legge til, endre eller slette et CNAME er identisk med fremgangsmåten for å legge til, endre og slette en A-record.