DKIM og SPF-recorden er to anti-spam teknikker vi anbefaler at du aktiviserer. Default er de aktivisert når du bestiller et webhotell hos OnNet, men det er mulig å slå av disse anti-spam teknikkene via cPanel ved å klikke på ikonet “Email Deliverability“.

DKIM

DKIM er en forkortelse for DomainKeys Identified Mail. En e-postautentiseringsmetode utviklet for å oppdage forfalskede avsenderadresser i e-postadresser ( e-postspoofing ), en teknikk som ofte brukes i phishing og email spam .

DKIM er en anti-spam funksjon du kan aktivisere på samme side som du aktiviserer SPF-recorden for domene. Dvs. på Email Deliverability siden.

DKIM er en nøkkel som skal sikre at epostmeldingen kommer fra deg og at den ikke er modifisert av andre etter at den ble sendt av deg.

Når DKIM blir aktivisert gjennom Email Deliverability blir det opprettet en TXT-record i sonefilen til ditt domene. Se eksemplet under:

dkim

For å deaktivisere DKIM må du slette recorden som heter default_domainkey.(ditt domene). Dette gjøres via cPanel ved å gå til Zone Editor (DNS Editor)

SPF-record

En SPF-record er en forkortelse for Sender Policy Framework. En anti-spam standard som gjør det mulig for domene eier å legge inn en SPF-record i sonefilen til domene som forteller hvilke mailservere og IP-adresser som skal ha lov til å sende e-post på vegne av et domene. Standarden er definert i RFC 4408 , og avklart av RFC 7208.  SPF-protokollen brukes idag som en standardmetode for å bekjempe spam og brukes også i DMARC-spesifikasjonen.

SPF-recorden legges inn i domenets sonefil i form av en TXT-record. Et eksempel på SPF-record ser du under.

spf

Hvilken effekt har en SPF-post?

Noen e-postmottakere krever streng SPF. Har domene ditt ikke en SPF-record kan e-posten din merkes som spam eller bli avvist. Det samme blir resultatet hvis e-posten sendes via en uautorisert e-postserver. Å ha en riktig opprettet SPF-record forbedrer dermed epostleveransen og bidra til å beskytte domenet mot ondsinnede e-postmeldinger sendt på vegne av domenet ditt.

Hvordan lage eller endre en SPF-record?

SPF-recorden lager du i cPanel ved å klikke på “Email Deliverability” ikonet. Her klikker du på “Customize” linken under SPF-seksjonen for å definere din egen SPF-record.

Her kan du angi hvilke MX-host og IP-adresser som skal ha lov til å sende e-post på vegne av domene. Før du avslutter må du bestemme deg for hvor streng denne SPF-recorden skal være. 

Dette legges til i slutten av oppføringen, på disse måtene:

?all = E-poster med feil e-postserver kan fortsatt gå igjennom.

~all = E-poster med feil e-postserver blir mest sannsynlig stoppet av mottakersystemet og blir merket som spam.

-all = E-poster med feil e-postserver vil bli avvist av mottakersystemet.