litespeed

Gjør sidene dine 3-6 ganger raskere enn Apache webserver

LiteSpeed er verdens raskeste webserver og benyttes som webserver for alle våre webhotell :

litespeed-vs-apache

Raskere sider gir deg …

 Mer trafikk
Gjennom høyere rangeringer i Google

Google benytter tiden det tar å åpne nettsiden til å beregne din rangering i søk. Trege sider rangerer dårligere enn raske sider, samtidig som Google indekserer færre sider per besøk. 

 Flere konverteringer
Gjennom mer fornøyde brukere

Trege sider reduserer sjansene for at kunden skal kjøpe noe. Det hevdes at bare 1 sekund ventetid kan redusere konverterings-graden 5-10%. Det blir det fort penger av.

 Lavere fluktfrekvens
Gjennom bedre brukeropplevelser

Halvparten av alle brukere forventer at nettsidene dine lastes på 2 sekunder eller mindre, og over 40% av dem forlater siden hvis det tar mer enn 3 sekunder å åpne den.

 Fornøye og lojale kunder
Som markedsfører deg

Fornøyde brukere som har gode brukeropplevelser forblir lojale, og deler sine positive erfaringer med andre – helt gratis.

Vi anbefaler deg derfor å velge en LightSpeed webserver til å drive dine nettsider!

apache-logo

Apache – den gjeldende standarden

Apache webserver har vært den markedsledende webserveren de siste 20 årene. En stabil, sikker og funksjonell webserver som er bransjestandarden i dag med en markedsandel på over 65%. Dette mye p.g.a av at programvare som er 100% gratis å benytte. 

Apache prosessbasert, hvor Apache starter en ny prosess (eller tråd) for hver tilkobling den får. F.eks. må Apache starte en ny PHP-prosess som øker minnebruken eksponentielt for hver PHP tilkobling den får. Resultatet blir en kraftig økning av belastningen og en tilsvarende reduksjon av hastigheten til serveren når antall tilkoblinger øker.

litespeed

LiteSpeed – det lynraske alternativet

LiteSpeed web server er det lynraske alternativet til Apache. En drop-in-erstatning til Apache webserver som fungerer med dagens Apache-innstillinger (leser Apache sine konfigurasjonsfiler).

I motsetning til Apache er LiteSpeed hendelsesstyrt og håndterer alle tilkoblingene den får med en prosess som forblir åpen og håndterer alle hendelsene som dukker opp underveis istedenfor å lage en ny prosess for hver hendelse for å håndtere alle aspekter ved forespørselen. Dette reduserer belastningen enormt og gjør at LiteSpeed i dag regnes som verdens raskeste webserver.

LiteSpeed sine fordeler

LiteSpeed sin styrke ligger i minnebruk, statisk fil-serving (bilder, CSS og HTML) og dynamisk innhold med enten Python, PHP eller Ruby (spesielt Ruby on Rails). I stedet for å lage en ny prosess for hver forespørsel, er LiteSpeed hendelsedrevet og bruker kun en prosess for å håndtere forespørslene.

LiteSpeed ​​venter heller ikke på de dynamiske svarene, men fortsetter i stedet å håndtere flere forespørsler (både statiske og dynamiske) samtidig. Dette er raskere og bruker betydelig mindre CPU og minne enn Apache. Resultatet blir at LiteSpeed tåler store belastninger uten at dette går utover hastigheten eller stabiliteten. LiteSpeed sammenligner selv sin teknologi med hvordan en kaffebar serverer sine kunder.

Apache er den prosessbaserte kaffebaren, hvor hver enkelt ansatt betjener hver enkelt kunde fra A til Å. De tar bestillingen, fyller kaffen, henter smultringene eller lager måltidet før de går tilbake til kunden for å servere og motta betalingen. Dette er greit hvis du har et lite antall kunder eller veldig enkle bestillinger som kaffe og smultringer. Men hva skjer når det er et fullsatt hus fullt av kunder, som hver bestiller en komplisert drink. Det vil fort kreve mange ansatte og en veldig stor butikk for å unngå lang ventetid.

LiteSpeed er hendelseorientert og håndterer dette helt annerledes. Her tar en ansatt ordren og delegerer den videre til andre ansatte som fyller kaffen, lager måltidet og serverer kunden. På denne måten kan en person utføre arbeidet for mange. Du trenger heller ikke ekstra benkeplass, eller mange som tar ordre. Denne løsningen skalerer godt, vi sparer penger på butikkareal og lønn, og kundene får sine fancy kaffer raskere.

LiteSpeed hevder selv at LiteSpeed enkelt kan håndtere dobbelt så mye trafikk som en Apache-server. Egne erfaringer bekrefter dette. Ikke bare er LiteSpeed utrolig velskrevet, men den inneholder også en unik cache teknologi som gjør at webserveren ikke trenger å laste statisk innhold igjen og igjen hver gang noen åpner siden. Den sendes istedenfor fra cachen (som du når som helst kan slette gjennom cPanel).

Undersøkelser viser at LiteSpeed også håndterer DDOS angrep langt mer effektivt enn Apache. I en undersøkelse hvor Apache-web serveren krasjet på grunn av DDoS angrepene den ble utsatt for, klarte LiteSpeed-serveren å motstå angrepene og opprette alle web serverens funksjoner. 

http2

HTTP/2

LiteSpeed var den første webserveren som støttet den nye HTML/2 standarden. En HTML standard som gjør nettsidene dine 3-5 ganger raskere enn dagens HTML 1.1 standard. Noe som gjør LiteSpeed webserver til det naturlige førstevalget for alle som kjører dynamiske nettsider som f.eks. WordPress og nettbutikk løsninger.

HTTP/2 lar serveren “skyve” innhold, det vil si å svare med data på flere spørsmål enn klienten ba om. Dette gjør at serveren kan levere data den vet at en nettleser vil trenge å gjengi en webside, uten å vente på at nettleseren skal undersøke det første svaret, og uten omkostningen til en ekstra forespørselsyklus. 

Du selv trenger ikke gjøre noe som helst for å ta i bruk denne nye standarden på et LiteSpeed webhotell, men du må kjøre sidene over SSL-protokollen (https://), da HTTP/2 ikke støtter klartekst protokollen (http://).

Brotli

LiteSpeed støtter også komprimeringstandarden Brotli. En standard som i mange tilfeller komprimerer og leverer innholdet raskere enn GZIP. Spesielt hvis vi snakker om mange mindre eller mellomstore filer. Brotli øker nettsidenes hastighet i de fleste tilfeller, da de som regel består av mange mindre filer.

Quic - HTTP/3

HTTP/3 (QUIC)

HTTP/3 er den kommende tredje store versjonen av Hypertext Transfer Protocol (HTTP). HTTP ga vei til SPDY, som ble foredlet til HTTP/2, og nå er det QUIC sin tur. Akkurat som SPDYs mål var å forbedre manglene i HTTP/1, har QUIC som mål å forbedre og erstatte HTTP/2. QUIC er en transportlaget nettverksprotokoll utviklet av Google i 2012, hvor brukerområdets opphopningskontroll benyttes over User Datagram Protocol (UDP).

Tradisjonelt har HTTP-tilkoblinger vært avhengige av at TCP leverer pakker, men TCP har med seg et tidkrevende håndtrykk og en tendens til å bli blokkert på grunn av tapte pakker. QUIC adresserer disse manglene ved å erstatte TCP med UDP. Dette gjør at QUIC kan definere sin egen mer effektive håndtrykkprotokoll, og benytte multipleksestrømmer for å unngå blokkeringer forårsaket av individuelle tapte pakker. QUIC reduserer derfor latenstid på grunn av håndtrykk og pakketap.

På grunn av bekymring for brukernes personvern, baserer de fleste nettsteder seg på sikre tilkoblinger. HTTPS og HTTP/2 er TCP-baserte, sikre nettprotokoller. Deres sikkerhet kommer imidlertid med en pris: det tar lengre tid å etablere en forbindelse. QUIC reduserer tiden det tar og servere innholdet med en faktor på to eller tre, samtidig som datasikkerheten opprettholdes.

Støtte for HTTP/3 ble lagt til Chrome (Canary build) i september 2019, mens støtte i Firefox Nightly ankom i november 2019. LiteSpeed er den første web serveren som støtter denne nye HTTP standarden. 

Edge Side Includes (ESI)

ESI er en kalkulasjonsapplikasjon, noe som betyr at det minimerer avstanden som data må ferdes, datamengden og trafikken. Med ESI kan en webside brytes i forskjellige fragmenter, behandles separat og deretter settes sammen igjen før den leveres til nettleseren. Dette gjør at ESI kan levere sidene raskt og mer nøyaktig ved hjelp av cache verktøy.

ESI inkluderer alle funksjonene som SSI har, men er mer fleksibelt. Når ESI blir bedt om en side, vil hele siden bli samlet før den går tilbake til nettleseren. Dette reduserer lastetiden ved at serveren slipper å ta ekstra turer frem og tilbake mellom serveren og nettleseren til brukeren. ESI har også muligheten til å lage fragmenter (også kalt “punch holes”) for privat innhold. Dette gjør at de fleste sidene kan kjøres som offentlig cachable. Ved at seksjoner kan bufres privat, mens resten av siden forblir i offentlig hurtigbuffer, blir sidens hastighet optimalisert.

Når ESI kombineres med LSCache-plugins og LiteSpeed ​​Cache-servermodul, tar dette ESI til et helt nytt nivå. Plugin-en ligger i CMS og vet nøyaktig hvilket innhold som kan bufres og når det skal renses. Cache-motoren er på servernivå, og sidens levetid (TTL) kan økes. Dette er mulig gjennom LiteSpeeds intelligente tagbaserte cache-system.

Ved å bruke ESI Hole Punching, privat / offentlig cache-separasjon og fleksibel cache-kontroll via omskrivningsregler og responsoverskrifter, kan LiteSpeed ​​sette sammen og tjene dynamiske websider helt fra cache uten backend-serverinteraksjon.

LiteSpeed web cache

Web-cache (også kalt HTTP-cache ) er en informasjonsteknologi for midlertidig lagring (hurtigbufring) av webdokumenter, for eksempel websider, bilder og andre typer nettmultimedia, for å redusere serverforsinkelsen. Et web-cache-system lagrer kopier av dokumenter og viser nye brukere denne kopien på forespørsel istedenfor å generere dokumentet på nytt gjennom en rekke HTTP, CSS, bilde, PHP og mySQL forespørsler. Denne reduserer serverbelastningen og tiden det tar å åpne nettsiden.

web catche

Aktiviser LiteSpeed web cache

For å få den ytelse forbedringen LiteSpeed lover må du selv aktivisere web catche funksjonen som er innebygd i LiteSpeed. LiteSpeed har utviklet et eget LiteSpeed web cache tillegg (plug-ins) for de fleste populære web-program. F.eks.

LiteSpeed web cache for programmet du bruker aktiviserer du ved å logge inn på cPanel (kontrollpanelet til ditt webhotell). Under fanen “Avansert” vil du finne et ikon som heter “LiteSpeed Web Cache Manager“. Dobbelkikk på dette ikonet.

litespeed-cpanel

Du kommer nå til en side som heter “LiteSpeed Web Cache Manager“. I bunnen av denne siden vil du finne et web cache program for det programmet nettsidene dine er utviklet i. LiteSpeed støtter alle de populære open-source løsningene i dag. Benytter du f.eks. WordPress vil du finne en link til WordPress Cache. Klikk på denne knappen for å se cache statusen og aktivisere eller deaktivisere cache for ditt nettsted.

litespeed-cache-manager

WordPress Cache

Klikker du på WordPress Cache kommer du til cPanel sitt web cache program for WordPress. Start her med å klikke på “Scan” hvis det er første gangen du er på siden for å finne ditt nettsted. Du vil da få opp dagens cache status. For å enable cache klikker du på “Enable” under Action (se illustrasjon under).

wordpress-cache

Etter at dette er gjort er standard cache aktivisert for ditt nettsted. Ønsker du å finjustere denne cache funksjonen for å ytterligere forbedre ytelsen må du logge inn på WordPress Dashboard. Du vil nå finne et nytt menyvalg som heter “LiteSpeed”, hvor du konfigurerer dette catche tillegget for WordPress.

Deaktiviser cache

Når cachen er aktivisert kan du når som helst deaktivisere den. Dette er f.eks. nødvendig når du får problemer med nettsidene dine og ønsker å se endringene slik brukerne ser dem umiddelbart. Du deaktiviserer cachen på samme måte som du aktiviserte den. Klikk bare på “Disable” istedenfor “Enable”.

Flush all

Når du gjør endringer på sidene dine som du ønsker skal bli umiddelbart tilgjengelig for dem som besøker sidene dine må du slette alle sider som allerede er cachet. Dette gjør du ved å klikke på “Flush all” knappen.

LSCWP – Tillegg (plug-ins) for WordPress

Når du har enabled cache vil serveren installere et gratis tillegg (plug-ins) til din WordPress installasjon. Dette tillegget kommuniserer med installasjonen av LiteSpeed ​​Web Server og LSWSs innebygde sidebuffer for å redusere sidelastetid dramatisk.

Med avanserte cache-administrasjonsverktøy og optimaliseringsfunksjoner er LSCWP en alt-i-ett-akselerasjonsløsning for nettsteder. Det er den eneste optimaliseringsplugin du trenger! Med LiteSpeed ​​kan nettstedet ditt bruke de beste praksisene som gir høy PageSpeed-score, og – enda viktigere – en eksepsjonell brukeropplevelse. Hvor mye raskere dine nettsider blir er vist i LiteSpeed sin illustrasjon under:

wordpress-performance-server

Benytter du egne catche tillegg til WordPress, f.eks. W3 catche, kan du nå avinstallere disse tilleggene. Selv om de fungerer på en LiteSpeed server, blir dette “smør på flesk”, da de prøver å gjøre mye av det LiteSpeed tillegget gjør, men på en dårligere måte.

Tillegget finner du ved å logge inn på din WordPress installasjon og klikke på menyvalget “Innstillinger” + “LiteSpeed Cache”. Finner du ikke tillegget her må du manuelt installere tillegget “LiteSpeed Cache”. Det gjør du ved å klikke på menyvalget “Utvidelser” + “Legg til ny”. Søk her opp tillegget “LiteSpeed Cache” og installer tillegget.

Ved å åpne tillegget kan du ytterligere øke hastigheten til sidene dine ved å optimalisere innstillingene til LiteSpeed Cache. Det gjør du ved å klikke på de ulike fanene som du får opp når du klikker på menyvalget “LiteSpeed Cache”. Vi anbefaler at du slår av cache for rollen “Administrator”, slik at du umiddelbart kan se endringene du gjør på nettstedet ditt uten å måtte enten deaktivisere cachen eller benytte flush all funksjonen.

LiteSpeed ​​Cache-plugin er imidlertid mye mer enn bare ett tillegg cache-administrasjon. Den er fullpakket med en rekke funksjoner designet for å levere overlegen ytelse til ditt WordPress-nettsted. F.eks.:

 • Hovedside-hurtigbuffer på servernivå
 • Bildeoptimalisering
 • CSS / JavaScript-kombinasjon
 • Støtte for nettleserbuffer
 • Privat hurtigbuffer
 • Crawler

 • HTTP / 2 Push
 • Lazy Load av bilder
 • Edge Side Inkluderer (ESI)
 • CSS / JavaScript / HTML Minification
 • Nettverksstøtte for innholdslevering
 • Databaseoptimalisering

LiteMage Cache for Magento 1 & 2

litemage cache

LiteMage er en Magento 1 og 2-tillegg (plug-ins) som kommuniserer med installasjonen av LiteSpeed ​​Web Server og dens innebygde sidebuffer for å akselerere Magento 1- og 2-butikken og sørge for at kundene kommer tilbake. Tillegget kan øke hastigheten til din Magento butikk opptil 75 ganger!

Magento ytelse

 

LiteMages støtter HTTPS, HTTP / 2 og HTTP / 3 rett ut av esken, og eliminerer behovet for en egen proxy foran. Forenkle bunken din og oppnå større ytelsesgevinster enn med Magento 2s innebygde PageCache 

LiteMage ble bygget fra grunnen av for å få fart på Magento 2.x-butikken din. LiteMage kommuniserer med din kopi av LiteSpeed ​​Web Server og den er innebygd sidebuffer for å levere overlegen ytelse. Den nye designen bruker nettleserbuffer til å lagre private data.