Trenger du e-postkontoer til ditt domene?


Bestill et Linux eller Windows webhotell hvis du trenger epostkontoer til ditt domene.

E-posttjenesterGrunntjenesterAnti-spamSikker epostEpostreglerNyheter

Alle våre webhotell inkluderer:

 • Ubegrenset antall epostkontoer (som du oppretter selv via kontrollpanelet)
 • Et av markedets beste anti-spam brannmurer (kommer i tillegg til det ordinære spam-filtre).
 • Støtte for WebMail, IMAP, POP3 og SMTP (slik at du kan lese/sende mail via din PC, Mac, pad eller mobil).
 • Sikker epost (unngå å dele meldingene dine med NSA og andre uvedkommende)

Trenger du en e-postkonto?

Siden alle våre webhotell har et ubegrenset antall e-postkontoer med et av markedets beste antispam brannmur inkludert i prisen, er det bare å bestille et domene med et webhotell hvis du ønsker egne e-postkontoer knyttet til ditt domene.

Har du et domene parkert hos OnNet idag er det bare å logge seg inn på vår KundeWeb for å oppgradere domene til å også omfatte et av våre webhotell.

Har du et domene liggende hos en annen leverandør idag, må du samtidig flytte domene til oss når du bestiller webhotellet.

Sende ut nyhetsbrev?

Ønsker du å sende ut nyhetsbrev og massedistribuert e-post? Isåfall trenger du MailOnNet – en alt i ett løsning for epostmarkedsføring. Et webgrensesnitt du kan logge på for å:

 • lage egne nyhetsbrev
 • opprette et ubegrenset antall e-postlister
 • laste opp de e-postadressene du har til disse listene. Listene må være i TXT- eller CRV-format.
 • sende ut nyhetsbrevene dine etter dine egne listene.

Plattform uavhengig e-posttjenester

Alle våre e-posttjenester er plattform uavhengig. Det vil si at de fungerer like godt på en PC, MAC, Linux, iOS og Android enhet. Du kan sette kontoene opp på din maskin, telefon eller benytte 1 av 3 webmail grensesnitt for å sende og motta epost.

Alle e-postkontoene støtter POP3, IMAP og SMTP som er de 3 teknologiene som benyttes for å sende og motta e-post via en datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon.

MailAdmin
WebMail
IMAP
POP3
SMTP

SpamOnNet – en av markedets beste anti-spambrannmurer

anti-spam

SpamOnNet er en av markedets beste anti-spamløsninger og inngår gratis i alle webhotell pakker. SpamOnNet er ikke aktivisert default. Du må derfor selv aktivisere de ulike tjenestene i pakken for å få full spam-beskyttelse.

SpamOnNet består av følgende anti-spam tjenester:

ScrollOut F1

ScrollOut F1 er en kraftig anti-spam brannmur som står foran mailserveren og som sjekker all inngående mail for spam og virus før meldingene leveres til mailserveren og din innboks. Tjenesten aktiviseres her.

SpamAssissin

Når mailen kommer til mailserveren blir alle meldinger på nytt sjekket for spam og virus av SpamAssign – verdens mest brukte anti-spamfilter på servernivå. Tjenesten konfigurerer du gjennom webhotellets kontrollpanel.

ClaimAV

Verdens mest brukte virusprogram på servernivå brukes for å sjekke alle inngående epostmeldinger for virus, trojanere og annen malware, før meldingene leveres til din innboks.

SPF-record

SPF-recorden er en record i sonefilen til ditt domene som forteller hvilke mailservere som skal ha lov til å sende mail på vegne av et domene. Gjør det vanskelig for andre å utgi seg for å være deg. SPF-recorden setter du opp gjennom ditt kontrollpanel.

DomainKEYS

DomainKEYS er en annen anti-spam teknikk som skal sikre at mailen kommer fra deg og at den ikke er endret på veien. DomainKEYS setter du opp via ditt kontrollpanel.

Rapporter spam:

Skulle en spam melding slippe igjennom kan du videresende den til karantene@onnet.no. Meldingen vil da bli lagt inn i vår anti-spam brannmur som vil “lære” meldingen som spam, slik at den ikke slipper igjennom flere ganger.

Ønsker du sikre e-posttjenester?

Etter Snowden avsløringene hvor det ble klart at NSA har samlet inn all e-post som sendes fra og til alle Gmail, Hotmail, Yahoo, Facebook, AOL og tusenvis av andre leverandører har gjort at folk har fått opp øyne for problemstillingen med å ha en “sikker e-post”.

OnNet ønsker å beskytte sine kunder mot uautorisert sniktitting fra andre og har derfor gjort følgende for å sikre epost tjenestene:

 • Norske linjer og servere – Alle mailservere, anti-spamfiltre, webservere og dns-servere er plassert i Norge og koblet direkte på NIX punktet i Oslo. Vi kan dermed garantere at ingen har mulighet til å koble seg på linjene som benyttes før signalet kommer til NIX-punktet i Norge, hvor mailen blir distribuert sammen med all annen mail som sendes og mottas i Norge. Så lenge du selv oppholder  deg i Norge, er du dermed garantert at NSA og andre utenlandske etterretningsorganisasjoner kan snappe opp meldingene som sendes/mottas over det norske nettet.
 • SSL – alle servere benytter godkjente SSL sertifikat med den høyeste krypteringen som finnes. Selv om det er avdekket at NSA kan klare å knekke SSL-sertifikatene gjennom å tvinge sikkerhetsnøklene ut av produsentene, så forutsetter det fortsatt at signalet må forlate Norge før det kan snappes opp av deres nettverk. Viktigere er det at ingen hackere ennå har klart å finne ut hvordan disse SSL-sertifikatene skal knekkes. De anses derfor fortsatt som den sikreste måten å sende kryptert informasjon på over Internett mellom en server og en datamaskin/mobiltelefon.
 • Multiple brannmur nivåer – For å hacke seg inn i e-postsystemet uten å kjenne brukerens brukernavn og passord må hackerne passere brannmurer og sikkerhetsløsninger på node, nettverk og servernivå, noe som tripler sikkerheten i forhold til det som er vanlige blant majoriteten av hosting selskapene i markedet.
 • Anti-spam – en av markedets beste anti-spam løsninger står foran mailserverne. Dette spamvaskeriet stopper over 98% av all spam som sendes over nettet. Deretter sjekkes all mail av ClaimAV på servernivå – verdens mest benyttede spamfilter.
 • Avanserte passord – alle mailservere er satt opp til å tvinge alle brukere til å bruke passord bestående av minst 8 tegn, og kombinere store og små bokstaver, med tall eller spesialtegn, for å sikre et passord som er ekstremt vanskelig å knekke gjennom brute-force angrep.
 • Daglig backup – det tas en daglig backup av alle e-postkontoer, med mulighet til å kjøre tilbake en dags backup fra siste uke, en 2 uker gammel ukes backup eller en måneds backup (30 dager gammel). Alle backuper lagres såvel lokalt som ekstern i kryptert form for å eliminere sjansene for datatap eller uautorisert tilgang.
 • Sikre server hosting lokaler – server parken står plassert i et server miljø som oppfyller de strengeste sikkerhetsreglene. Se vår infrastruktur under webhotell for nærmere informasjon om dette.
 • 24/7 overvåkning – linjene og serverne overvåkes av datamaskiner og mennesker 24 timer i døgnet for å avdekke uregelmessigheter og rette problemer som eventuelt måtte oppstå.

E-postregler

Alle som har en epostkonto hos OnNet er underlagt OnNet sine salgsbetingelser. Disse inneholder et eget kapittel om bruken av våre eposttjenester. Disse er gjengitt under:

Oppsett av e-postkontoer:
Det er kunden sitt eget ansvar å opprette de e-postkontoene de trenger. Det gjøres ved å logge inn på vår kundeweb og klikke på MailAdmin symbolet under “Epost/Spam” i hovedmenyen.

Hvor mange kontoer og størrelsen på hver enkelt reguleres av den webhotell eller mailhotell pakken har bestilt. Se siste faktura for informasjon om dette.

Bruk av e-postkontoer
OnNet forbereder seg retten til å slette e-postkontoer som inne har vært innlogget de siste 18 måneder og som ikke noen videresending av e-posten satt opp fra denne kontoen.

SPAM
Utsendelse av e-post til tilfeldige mottakere (SPAM) er strengt forbudt fra våre servere.

Med SPAM menes: “Alle adressater på en mailingliste som ikke spesifikk har gitt tillatelse til at avsenderen kan sende dem en mail, og alle andre som det i følge Norsk lov ikke er lovelig å sende e-postmeldinger til uten et slikt samtykke”.

OnNet vil fakturere kunden med kr. 790 per påbegynte time for alt arbeid som går med på å avdekke utsendelse av spam og stoppe slik aktivitet via OnNet sine systemer og nettverk.

Masseutsendelse av mail er kun tillat via tjenesten MailOnNet. som kjører på en dedikert mailserver, men heller ikke her er det lov til å sende ut SPAM. Dvs. mail til personer som ikke har gitt sin tillatelse på forhånd til å motta slik mail.

Masseutsendelse av e-post:
Det er ikke tillatt med masseutsendelse av e-post eller nyhetsbrev via hjemmesidene som er knyttet til webhotell på OnNet sine servere. All slik mail skal sendes direkte via mailserveren og ikke via webserveren. For utsendelse av flere enn 100 mail på en gang, kreves det at kunden skaffer seg tjenesten MailOnNet.

Avsender av e-post:
Det er ikke lovelig å sende ut mail med falsk navn/avsender eller adresse via OnNet sine mailservere.

Passord:
Det er ikke lov til å bruke første del av e-postadressen som passord. F.eks. er det ikke lov å bruke “post” som passord hvis kontoen heter post@onnet.no. Det er heller ikke lov til å bruke passord som “123” o.l. Dette fordi det er lett for andre å tippe dette passordet. Alle passord skal bestå av minst 5 tegn og bør inneholde både bokstaver og tall, slik at det ikke er enkelt for andre å tippe passordet til din e-post konto.

Avdekker OnNet AS at du benyttet et av passordene som er angitt over, vil OnNet AS selv bytte ditt passord uten forhåndsvarsel og fakturere deg for medgått tid.

Mister du eller får mistanke om at andre kan ha fått tilgang til ditt passord, er det din plikt å logge deg inn på ditt kontrollpanel for e-post tjenestene dine og endre dette passordet.

Innhold og budskap:
Kunden plikter å følge OnNet sine innholdsregler ved utforming og utsendelse av e-postmeldinger fra OnNet sine mailservere.

Gå til IKTnytt.no for flere nyheter.