SpamAssassin et et epost filtrering system som finner ut om en melding er spam eller ikke gjennom å analysere innholdet av hver enkelt epostmelding. Anti-spam programmet er idag en del av Apache Foundation som står bak verdens mest benyttede webserver – Apache webserver. En webserver som benyttes på alle våre Linux baserte webhotell.

SpamAssassin bruker en rekke ulike spam-detection teknikker som f.eks. DNS-basert og fuzzy-checksum-basert spam oppdagelse, Bayesian filtering, eksterne programmer, blacklisting og sjekking mot online RBL-filtre (databaser). SpamAssassin inngår som en del av mailserveren OnNet leverer sine kunden, uavhengig av om de ligger på en Linux eller Windows plattform.

Siden SpamAssign benytter andre regelsett enn ScrollOut og sjekker mot andre RBL-lister, får du her en dobbel beskyttelse mot spam. Siden de fleste spammere har optimalisert spam-kampanjene sine mot SpamAssign som idag er verdens mest benyttede spamfilter, er det idag begrenset nytte av dette anti-spam filteret, men skulle spammerne lykkes å lure dette førstelinje forsvaret er greit å vite at du har dette andrelinje forsvaret som benytter andre regler og RBL-lister enn Scrollout. Tilsammen har du her en unik anti-spam kombinasjon som de færreste spammere klarer å lure.

Aktiviser SpamAssassin

SpamAssassin er default ikke aktivisert, så det første du må gjøre er å logge inn på ditt kontrollpanel for å gjøre dette. YouTube videoen under viser hvordan du aktiviserer og setter opp SpamAssassin i cPanel (kontrollpanelet for alle Linux webhotell).

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Personvernerklæring.
I Accept

  • Logg inn på cPanel ved å skrive “/cpanel” etter ditt domene, f.eks. mittdomene.no/cpanel, hvis mittdomene.no er ditt domene.
  • Klikk på ikonet for “Spam Assassin” i seksjonen “Mail” etter innloggingen.

configure_spamassassin_spam_box_01_no

  • Klikk på “Enable SpamAssassin” for å slå på spam filteret. Når filteret er på vil epost som gjenkjennes som spam merkes med **SPAM** i epostens tittel og komme igjennom på normal måte i din epostklient/webmail.

Spam Box eller automatisk sletting av spam meldinger

Default er SpamAssassin satt opp til å automatisk slette all mail som blir markert som spam. Hvis du ønsker å forsikre deg om at SpamAssassin sletter legitime meldinger kan du “Enable Spam Box”. Alle meldinger som da blir markert som **SPAM** blir da levert til en egen spam mappe som du kan sjekke selv når du ønsker. Ønsker du å “Enable Spam Box” klikker du på kanppen “Enable Spam Box” på samme side som du aktiviserer SpamAssassin. Etter at dette gjort kan du se disse spam meldingene på en av to måter:

    • Gå til mappen “spam” i webmail.
    • Finne mappen “spam” i din epostklient og abonnere på den slik at du kan se dens innhold. Dette krever at du har satt opp kontoen som IMAP og ikke POP3.

PS! Hvis du har valgt “Auto-Delete Spam” vil ingen spam meldinger bli lagt i mappen “spam” selv om “Spam Box” er satt på.

Hvordan avgjøre hvor strengt spamfilteret skal være?

SpamAssassin gir alle innkommende eposter en score. Jo høyere score en epost får, jo mer sannsynlig er det at den er spam. Epost som får lavere score enn angitt her vil ikke bli regnet som spam, mens det som har lik eller høyere vil regnes som spam. Default settes denne verdien til 5 når SpamAssassin blir enablet. Standardverdien 5 passer for de fleste, men kan justeres etter behov. Nedover om du ønsker et strengere filter og oppover om du ønsker et snillere filter. Hvor strengt filteret skal være angir du slik.

  • Velger du “Auto Delete Spam” angir du standardverdien for hva som skal anses som spam eller ikke samtidig som du enabler auto delete spam
  • Velger du “Spam Box” må du klikke på knappen “Configurer Apache SpamAssassin” og angi verdien i boksen “Required_score” på neste side. Klikk så “Save” når du er ferdig for å lagre endringen.