Når vi registrerer eller flytter et domene til oss knytter vi default en SPF-record og DomainKeys til domene, med mindre du ber oss om å ikke gjøre dette.

Disse recordene forteller andre navnetjenere at du har gitt serveren til webhotellet tillatelse til å sende mail på vegne av domene.

Hva er en SPF-record?

SPF (Sender Policy Framework) er et anti-spam system, hvor du som domene eier oppretter en record i domenets sonefil som vi kaller for en SPF-record. Denne SPF-recorden:

forteller andre mailservere hvilke mailserver(e) du har gitt tillatelse til å sende e-post på vegne av domene.

Hvordan en SPF-record brukes for å godkjenne om en mail skal komme frem til mottakeren (reciver) eller bli klassifisert som junk-mail kan illustreres slik:

spf record

Som det går frem av illustrasjonen over vil mailseren som mottar en e-post først sjekke sin DNS om domenet har en SPF-record. Har domenet en SPF-record vil mailserveren sjekke hvilke IP-adresser har tillatelse å sende e-post på vegne av domene. Kommer e-posten fra en annen IP-adresse enn den som er angitt i domenets SPF-record vil mailen bli klassifisert som “junk mail” og bli avvist. Kommer e-posten fra en IP-adresse som har tillatelse å sende e-post på vegne av domene vil den bli klassifisert som legitim og levert til e-postmottakeren avsenderen har angitt.

Bør du ha en SPF-record?

Vi oppfordrer alle kunder til å sette opp en slik SPF-record. Dette for å sikre at ingen andre kan utgi seg for å være deg ved å sende en mail med din avsender adresse eller med en annen falsk epostadresse knyttet til ditt domene. 

At man gjør dette er viktig for å bevare sitt gode navn og rykte. Sender andre ut spam i ditt navn eller fra din konto (ip-adresse) står du, ditt domene og hele serveren i fare for å bli svartelistet av RBL-filtre og andre anti-spam systemer, med det resultat at du selv kan få problemer med å sende spam til andre, da mottar systemene plutselig oppfatter deg som en potensiell spammer.

Hvordan lage en SPF-record?

Å lage en SPF-record er svært enkelt. Du logger inn på navnetjenerne (DNS) til domene, dvs. cPanel. Her klikker du på “Email Deliverability”, hvor du kan sette opp, endre og slette domenets SPF-record og DomainKeys. Klikk på “Behandle” for å gjøre dette.

Denne funksjonen legger inn en ekstra linje, kalt record, som en TXT-record og som forteller hvilke IP-adresser og/eller mailservere som har tillatelse til å sende epost på vegne av domene. Sonefilen forteller hvilken navnetjenere, webservere, mailservere og andre tjenester domene benytter.

DKM (Domain Keys)

Domain Keys er en annen anti-spam funksjon som du kan aktivisere på samme side som du aktiviserer SPF-record for domene. Domain Keys er en nøkkel som skal sikre at epostmeldingen kommer fra deg og at den ikke er modifisert av andre etter at den ble sendt av deg.

Domain Keys aktiviserer og deaktiviserer du på samme måte som du setter opp og sletter din SPF-record.