Er det lov å sende ut SPAM?

I Norge, USA og EU-sonen er det ikke lov å sende ut spam, men mange andre land har ingen lover som sier at dette er forbudt.

  • Klikk her for å lese Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven § 2b (SPAM)

Imidlertid er det mange som ikke tar disse lovene særlig alvorlig da konsekvensene ved å bryte dem er små i forhold til fortjenestemulighetene. Dernest er slike saker lavt prioritert hos Politiet. Dette betyr ikke at du er helt uten mulighet til å anmelde dem som sender deg spam eller iverksette andre tiltak som kan være med på å stoppe dem. Vi skal her se litt nærmere på hva du kan gjøre.

Let etter en unsubscribe link i mottatt epostmelding

Start med å lete etter en unsubscribe link i epostmeldingen du har mottatt. I Norge er det lovpålagt å ha en link i epostmeldingen som sendes ut som du kan klikke på for å melde deg av epostlisten. Klikk på denne linken hvis det finnes en slik link i meldingen. Forhåpentligvis vil dette gjøre at epostadressen din forsvinner fra listen slik at du ikke mottar flere meldinger fra dem igjen.

Mottar du flere meldinger fra dem etter at du har meldt deg av epostlisten, bryter de norsk lov. Det samme gjør de hvis epostmeldingen mangler en unsubscribe link. I så fall må du lese videre og følge de neste rådene i denne artikkelen.

Kontakt spammeren

Kontakt først spammeren per epost og spør om hvorfor du har fått denne mailen og hvor de har fått din epostadresse fra. Normalt finner du en epostadresse i meldingen. Ikke klikk på replay for å svare på mailen. Avsender adressen fører normalt ingensteder, så du må finne en annen epostadresse. Enten i mailen du mottok eller på deres hjemmesider.

Norske spammere

Hvis du får en spam melding fra et Norsk firma kan du ta kontakt med Forbrukerombudet – http://www.forbrukerombudet.no/. De har myndighet til å bøtelegge dem som sender deg spam hvis spammeren ikke avslutter sine spam utsendelser etter at Forbrukerombudet har gitt dem en advarsel.

Hvis avsenderen er medlem av en eller annen bransjeforening, klager du spammeren også inn for dem. De vil da være forpliktet til å måtte ta kontakt med medlemsbedriften sin. Dette skaper et press fra flere forskjellige kanter og vil svært ofte tvinge spammeren til å ta til fornuft og stoppe sine spam kampanjer.

Rapporter problemet til din epostleverandør

Hvis du har en “gratis” epostkonto fra en av de store epostleverandørene – f.eks. Gmail, Outlook eller Yahoo – kan du rapportere inn problemet via webgrensesnittet du bruker for å lese din epost. De tar tilbakemeldingene alvorlige og blokkerer hvis mange klager.

Rapporter “jukserne” & “spammerne” til Google

Google oppforder alle til å rapportere til dem alle de mener bryter deres retningslinjer, slik at de kan fjerne dem fra indeksen. Eksempler på brydd på deres retningslinjer kan være sensitiv informasjon, ulovlig innhold eller døde koblinger. Deres anbefalinger er gjengitt under:

  • Hvis du mener at innholdet bør fjernes fra Google-indeksen på grunn av brudd på opphavsrett, bør du sende inn en DMCA-fjerningsforespørsel. I motsetning til forespørsler om å fjerne nettsøppel eller personlig informasjon, må DMCA-forespørsler sendes inn av den som eier innholdet.
  • Hvis du mener at nettstedet er infisert med skadelig programvare, ber Google deg rapportere det til dem, slik at de kan iverksette nødvendige tiltak.
  • Hvis du vil informere Google om påståtte brudd på opphavsrettigheter, injurier eller andre juridiske spørsmål, ber vi deg kontakte oss.

Kilde: Google.no

Ta kontakt med hosting leverandøren og nettverksleverandøren til spammeren

Alle e-postmeldinger har en “host header“. Den inneholder informasjon om servernavnet og ip-adressen som er brukt til å sende deg spam meldingen.

Eksempel på en slik host header finner du under:

Return-Path: <info@iktnytt.no>
Delivered-To: post@iktnytt.no
Received: (qmail 17665 invoked by uid 89); 20 Mar 2013 16:39:44 -0000
Received: from unknown (HELO buddy) (87.254.34.31)
by mta.onnet.no with SMTP; 20 Mar 2013 16:39:44 -0000
To: post@iktnytt.no
From: info@iktnytt.no
Subject: Eksempel på en host header i epost
Date: Wed, 20 Mar 2013 16:04:44 GMT
Message-Id: <80772792l.610776437l34340120l496l@iktnytt.no>
X-Mailer: Woodstone Servers Alive version 6.2.2279
X-Priority: 2
X-Info: http://www.woodstone.nu/salive
X-WSSAID: 1644441820130320.SA622279-1

I eksemplet over har vi markert IP-adressen og servernavnet som har sendt meldingen med rødt.

Slå dette servernavnet og ip-adressen opp i who-is databasen for å finne eieren av serveren og linjeleverandøren.

Ta deretter kontakt med eieren av mailserveren og ip-adressen for å gjøre dem oppmerksomme på at en av deres kunder sender ut spam via deres systemer og nettverk. Legg ved spam meldingen og krev at de stenger ned denne kunden som har sendt deg spam-meldingen.

Lage deg dine egene svartelister (Blacklists)

Alle e-postprogrammer og anti-spam programmer gir deg muligheten til å blokkere uønskede avsendere. Lag deg dine egne lister, så unngår du i hvert fall flere mail fra dem som du oppfatter som plagsomme. I Windows Mail, Outlook og lignende epostprogrammer er dette svært enkelt å gjøre gjennom et høyreklikk med musa eller ved å klikke på et symbol.

Unngå at spammerne får tak i din epostadresse

Det beste rådet jeg kan gi er: – Sørg for at problemet ikke oppstår.

  • Følg disse rådene og tipsene så unngår du at spammerne får tak i din epostadresse.