no domeneDomene (domenenavn)

Et domene er navnet du skriver i din nettleser for å komme til et bestemt nettsted. Ønsker du å besøke nettsidene til VG skriver du vg.no, ønsker du å gå til Facebook skriver du facebook.com, mens du kommer til våre nettsider hvis du skriver onnet.no. 

Begrepet domene er en kortversjon av det norske navnet domenenavn. Et norsk uttrykk for det engelske ordet domain name.

Siden domene er navnet folk assosierer ditt nettsted, produkter og tjenester med, kan vi trygt si at domene er din IDENTITET på Internett. Av denne grunn er det viktig at du velger rett domenenavn til ditt nettsted og e-postkontoer (husker ingen domenenavnet ditt eller klarer å skrive det korrekt kommer ingen til nettsidene dine).

Les også:

Historikk

På internett finner datamaskinene (serverne) hverandre ved hjelp av Internet Protocol adresser (IP adresser). Dette er en tallkode som består av fire hele tall under 256 som er avskilt med et punktum, f.eks. er 82.117.44.66. Før vi fikk domener måtte vi skrive inn disse IP-adressene for å komme til en bestemt server (datamaskin), f.eks. IP-adressen til YouTube sin webserver hvis vi ønsket å se nettsidene til YouTube.

Siden slike IP-adresser oppfattes som intetsigende og vanskelig å huske for oss mennesker fikk vi på slutten av 1980-tallet et «Domain Name System (DNS)» som erstattet disse IP-adressene, med beskrivende ord (domenenavn) for å gjøre det enklere for folk flest å navigere på Internett.

Domene sin funksjon er dermed å gjøre om IP-adresser til forstålige ord som er lett å huske.

Teknisk domene beskrivelse

Hva er et domene?

Når du skriver inn f.eks. www.onnet.no i din nettleser vil nettleseren selv automatisk legge til den protokollen nettleseren får svar fra. Til sammen kalles denne nettadressen som består av en protokoll, domene, topp-domene og evt. et sub-domene, en URL. En forkortelse for “Uniform Resource Locator” (se illustrasjonen over).

Topp-domene

Når vi sier at et domene er det vi skriver inn i nettleseren for å komme til et bestemt nettsted, f.eks. google.com, er dette ikke en helt korrekt beskrivelse av hva et domene er, da google.com er en beskrivelse av såvel domene som topp-domene (TLD) til domene. Forskjellen kan forklares slik:

Domene er et unikt navn, mens topp-domene, også kalt “Top Level Domain” eller bare TLD, er familienavnet som står angitt etter punktumet som skiller domene og topp-domene. I eksemplet google.com er “com” familienavnet (topp-domene). Når du skal registrere et domene må du dermed først velge hvilket topp-domene du ønsker at domene skal tilhøre, før du velger et unikt domenenavn til dette topp-domene. Dette domenenavnet må ikke allerede være registrert. Er f.eks. .com varianten av domene du ønsker å registrere allerede opptatt, må du se om f.eks. .net, .org eller .info varianten av domene er ledig.

De fleste topp-domener er landskoder (alle land har i dag en egen landskode). F.eks er .no topp-domene for Norge, mens  .se og .dk er topp-domener for Sverige og Danmark. Slik nasjonale toppnivåer forkortes gjerne til ccTLD.

I tillegg har vi stadig flere topp-domener som ikke er landsspesifikke. Mest kjent er .com. Andre eksempler på topp-domener som ikke er knyttet til et bestemt land eller geografisk område er .info, .org og .net. Disse topp-domenene kalles generiske toppnivådomener, og forkortes gjerne til gTLD (fra engelsk Generic TLD).

De vanligste topp-domenene norske virksomheter benytter er:

 Toppdomener: Et domene som brukes av:
  .no Bedrifter og organisasjoner i Norge
  .dk Bedrifter og organisasjoner i Danmark
  .se Bedrifter og organisasjoner i Sverige
  .com Kommersielle nettsteder, uten geografisk tilhørighet.
  .net Nettverk, uten geografisk tilhørighet.
  .org Organisasjoner, uten geografisk tilhørighet.
  .int Internasjonale organisasjoner
  .edu Universiteter, skoler
  .biz Næringsliv generelt
  .info Ingen restriksjoner

Les også:

Sub-domene

Et sub-domene er et familie- eller slektsnavn som er knyttet til et domene eller topp-domene. Det mest vanlige sub-domene er “www.” som er en forkortelse for “World Wide Web”. Sub-domene står alltid angitt før domene eller topp-domene, og skilles fra domene/topp-domene med et punktum (f.eks. www.onnet.no – se illustrasjonen over).

Sub-domene til domene

Hvilke sub-domener du ønsker å knytte til ditt domene og hvordan du ønsker å bruke disse sub-domenene avgjør du som eier selv. OnNet sine webhotell pakker er imidlertid satt opp standard til å svare på både https:// og https://www., så du trenger ikke å legge til sub-domene www. for å kunne bruke https://www. varianten av ditt domene. Andre standard sub-domener vi setter alle domener opp med er (hvis eksempel.no er ditt domene):

  • mail.eksempel.no – adressen til mail-serveren
  • ftp.eksempel.no – adressen til ftp-serveren
  • wemail.eksempel.no – adressen til webmail grensesnittet for å lese/sende epost
  • cpanel.eksempel.no – adressen til kontrollpanelet for domene og webhotellet

Ønsker du å sette opp flere sub-domener eller endre en av de standard sub-domenene gjør du dette gjennom cPanel (kontrollpanelet til ditt domene).

Sub-domene til topp domene

I tillegg finnes det ulike sub-domener som er knyttet til selve topp-domene og ikke til domene. I Norge har vi f.eks. en rekke geografisk avgrensede og kategori spesifikke sub-domener under .no som abonnenten kan velge mellom hvis de oppfyller kravene Norid stiller til søkeren. Disse sub-domenene er imidlertid lite brukt, da de gjør gjør domene vanskeligere å huske ved at brukerne må huske å inkludere sub-domene i adressen (noe mange glemmer).

DNS (navnetjenere)

For at et domene skal virke må domene være knyttet til minst to autorative navnetjenere, norsk for “Domain Name Server” eller DNS som navnet forkortes til. Disse navnetjenerne følger imidlertid med når du bestiller et domene, så dette er ikke noe du trenger å tenke på.

Navnetjenernes oppgave er å fortelle nettleseren din hvilken IP-adresse nettleseren skal koble seg mot for å komme til ditt domene og nettsider. Denne informasjonen står angitt i sonefilen til ditt domene. Sonefilen redigerer du selv ved å logge deg på cPanel (kontrollpanelet til ditt domene) og klikke på ikonet “Zone Editor“. Velg her “Manage” for å se hele sonefilen.

Les også:

Registrer et domene

Hvis du ønsker å sikre deg et domenenavn må du registrere det gjennom en godkjent registrar for det topp-domene du ønsker å benytte. Du kan ikke bestille domene direkte fra TLD-organisasjonen, f.eks. Norid hvis du ønsker deg et .no-domene. Alle domene registreringer må gå igjennom en godkjent registrar. OnNet er har vært godkjent registrar for alle topp-domenene vi formidler siden 1998. 

Hver bare klar over at regelverket som gjelder for domene varierer fra topp-domene til topp-domene. Hvilke regler som gjelder for .no domener kommer vi tilbake til i en egen artikkel.

BESTILL DOMENE

Start med å sjekke om domene du ønsker er ledig

loading
Hvilket domene ønsker du?
Please verify that you are not a robot.